suportio.pl

Blog tematyczny o biznesie, pracy i edukacji.

Biznes

Jak zrobić biznes plan?

Jak zrobić biznes plan?

Biznes plan jest dokumentem, którego wymaga każda instytucja udzielająca dofinansowania na rozpoczęcie i rozwinięcie działalności gospodarczej. Aby więc uzyskać dotację, konieczne będzie jego stworzenie. Ponadto biznes plan bardzo pomaga w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstwa, więc bezdyskusyjnie warto go mieć.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co to jest biznes plan?
  • W jakim celu tworzy się biznes plan?
  • Jak napisać skuteczny biznes plan?

Co to jest biznes plan?

Biznes plan to dokument, bez którego nie jest możliwe precyzyjne i szczegółowe opisanie przedsiębiorstwa pod kątem jego mocnych stron, a także zagrożeń, zasobów, celów, planów i wydatków. Dlaczego warto już na samym starcie przeprowadzić tak gruntowną analizę? Zdecydowanie pozwala to przewidzieć ewentualne zagrożenia i jednocześnie zapobiec im, kiedy tylko zaczną się pojawiać. Dzięki analizie mocnych stron i zasobów można przygotować zarówno główny plan rozwoju, jak i opracować różnorodne plany awaryjne. Biznes plan najczęściej przygotowuje się w formie dokumentu opisowego, co oznacza, że każdy z punktów bardzo szczegółowo i analitycznie zostaje omówiony.

W jakim celu tworzy się biznes plan?

Biznes plan tworzy się przede wszystkim dla sprawnego rozwoju biznesu. Oczywiście najczęstszą motywacją do jego powstania jest wnioskowanie o dotację, jednakże dokument ten, w trakcie prowadzonej działalności, z pewnością okaże się bardzo pomocny i niezwykle praktyczny. Bez wątpienia daje szansę ocenić swoje możliwości. Chodzi tu głównie o finanse i zasoby niematerialne, czyli potencjalnych kontrahentów oraz poziom zainteresowania przedmiotem działalności przedsiębiorstwa.

Biznes plan określa również koszty stałe, a także szacowane koszty dodatkowe. Dzięki temu można określić, w jaki sposób będzie trzeba rozłożyć siły i w jaki sposób działać, aby firma nie przynosiła strat. Oczywistym jest, że każdy przedsiębiorca nastawiony jest na generowanie dochodów, dlatego tak ważne jest stworzenie biznes planu. Jest on nie tylko wizją rozwoju, ale także umieszczeniem swojego przedsiębiorstwa w szerszej perspektywie.

Jak napisać skuteczny biznes plan?

Konstrukcja biznes planu zależna jest głównie od wizji przedsiębiorcy, dlatego też nie ma jednej jego struktury. Oczywiście to, w jaki sposób będzie napisany taki dokument, zależne jest również od wymagań danej instytucji. Niektóre z nich nakazują wręcz umieszczenie w nim elementów, bez których nie zaakceptują biznes planu.

Tworząc biznes plan należy zacząć przede wszystkim od opisu działalności. Dlatego też dokument musi zawierać informację czym będzie zajmować się firma i co będzie przedmiotem jej działalności. Należy być w tej kwestii bardzo szczegółowym. Warto także wyznaczyć misję i cel działania firmy.

Charakterystyka przedmiotu działalności to obszar, w którym należy precyzyjnie opisać zarówno działalność, jak i jej przedmiot i to niezależnie od tego, czy będzie to handel, produkcja czy usługi.

Nieodłączną częścią dobrego biznes planu jest opracowanie wszystkich pozytywów i negatywów działalności, a także przedstawienie planu rozwoju przedsiębiorstwa w perspektywie kolejnych lat.

Udostępnij