Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Własność państwowa w Polsce

Problemem bywają również odrębności kulurowe, prowadzące do odczucia obcości i związanej z tym alienacji. W większości jednak przypadków duże firmy zagraniczne płacą lepiej i mają całkiem niezłe,…

Decyzja o odejściu z firmy

Trzeba zauważyć, iż nawet łagodniejsze formy zwolnień przez zakład, takie jak przejście na wcześniejszą emeryturę czy zmiana kontraktu na czasowy, a nawet na część etatu, powodują przykre następstwa…

Metoda Kena Winstona Caine’a

Na początku określ 20 najważniejszych spraw, które chcesz poruszyć - ułatwia to pracę, szczególnie w wypadku literatury publicystycznej. Każdy problem ujmij w ciekawą formę słowną. To będzie twoich…

Osiąganie celów za pomocą marketingu

Cele mogą być formułowane przez przedsiębiorstwo w sposób otwarty lub zamknięty. Formułowanie celu w sposób otwarty polega wyłącznie na określaniu kierunku jego zmian. Tym kierunkiem może być np.…

Różnicowanie cen

Ustalanie cen na dany produkt na jednakowym poziomie nie Przesłanki uwzględnia różnorodności warunków, w których może on być różnicowania sprzedawany. W rzeczywistości warunki oferowania i sprzedaży…

Jak zapanować nad tremą

Spośród wszystkich sytuacji, w jakich mogą się znaleźć, Amerykanie najbardziej obawiają się publicznego przemawiania. Potwierdzają to liczne badania prowadzone od lat 70. Tematem tego rozdziału są…

Ubezpieczenia w PRL

Po II wojnie światowej instytucje ubezpieczeniowe zostały dostosowane do wymogów, wynikających z nowych warunków społeczno-ekonomicznych. Ale zanim zaczęły się represje i próby tworzenia „ubezpieczeń…

Rachunek zysków i strat banków – dalszy opis

We wszystkich bankach znaczącą co do wielkości rolę odgrywają prowizje, będąc często drugą po odsetkach pozycją rachunku zysków i strat. Banki pobierają od klientów i banków prowizje i płacą innym…

Wstępne zapytanie

Aby pomóc w pisaniu dobrych, merytorycznych zapytań, Appelbaum w książce How to Get Happily Published (Jak bez problemów opublikować książkę) proponuje kilka wskazówek, które podajemy poniżej.

Intensywność dystrybucji towarów – ciąg dalszy

Nie mniej ważne jest stworzenie nabywcom warunków wygodnych zakupów. Zapewnienie fizycznej osiągalności poszukiwanego produktu, choć ważne, może nie być wystarczające. Jest bowiem sprawą nieobojętną,…