Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Prezentacje indywidualne

Prezentacja indywidualna, czyli skierowana do jednego słuchacza, może mieć charakter formalny lub nieformalny. Zależy to od relacji między prezenterem i słuchaczem oraz od tego, czy temat prezentacji…

Wpłaty i wypłaty gotówkowe – dalszy opis

Banki mogą wymagać, a oddziały NBP z reguły domagają się, aby banknoty były uporządkowane i odpowiednio opakowane. Wówczas wpłacane banknoty należy formować w paczki po 100 odcinków jednakowej…

Poziom znajomości tematu

Zastanówmy się, jaki poziom znajomości tematu reprezentują słuchacze. Dotyczy to zwłaszcza prezentacji o tematyce technicznej lub finansowej. Niektóre osoby mogą znać przedmiot prezentacji równie…

Problem „zatrudnienia socjalnego”

Zacznijmy od tak zwanego zatrudnienia socjalnego albo - jak to się również określa - "bezrobocia ukrytego" w przedsiębiorstwie. W PRL obowiązywała doktryna pełnego zatrudnienia. Dla jej realizacji…

Kwestionariusze w marketingu

Z kolei podstawowymi zaletami kwestionariuszy o strukturze otwartej są: możliwości wykrycia nowych zjawisk, idei lub problemów, uzyskiwanie pogłębionych i szczegółowych wypowiedzi na badany temat,…

Własność państwowa w Polsce

Problemem bywają również odrębności kulurowe, prowadzące do odczucia obcości i związanej z tym alienacji. W większości jednak przypadków duże firmy zagraniczne płacą lepiej i mają całkiem niezłe,…

Decyzja o odejściu z firmy

Trzeba zauważyć, iż nawet łagodniejsze formy zwolnień przez zakład, takie jak przejście na wcześniejszą emeryturę czy zmiana kontraktu na czasowy, a nawet na część etatu, powodują przykre następstwa…

Metoda Kena Winstona Caine’a

Na początku określ 20 najważniejszych spraw, które chcesz poruszyć - ułatwia to pracę, szczególnie w wypadku literatury publicystycznej. Każdy problem ujmij w ciekawą formę słowną. To będzie twoich…

Osiąganie celów za pomocą marketingu

Cele mogą być formułowane przez przedsiębiorstwo w sposób otwarty lub zamknięty. Formułowanie celu w sposób otwarty polega wyłącznie na określaniu kierunku jego zmian. Tym kierunkiem może być np.…

Różnicowanie cen

Ustalanie cen na dany produkt na jednakowym poziomie nie Przesłanki uwzględnia różnorodności warunków, w których może on być różnicowania sprzedawany. W rzeczywistości warunki oferowania i sprzedaży…