Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Najniższe wynagrodzenie w Polsce

Obecne polskie najniższe wynagrodzenie nie wystarcza na utrzymanie jednej osoby, nie mówiąc już o utrzymaniu członków rodziny pracownika. Płace kobiet są u nas wyraźnie niższe od płac mężczyzn na…

Testowanie i wprowadzanie nowego produktu

Testowanie i wprowadzanie nowego produktu na rynek następuje po zakończeniu procesu technicznego rozwoju produktu. Produkt opracowany pod względem technicznym może być bezpośrednio przedmiotem…

Proces zarządzania strategicznego

Analiza zewnętrzna (analiza otoczenia) jest zbiorem czynności służących do badania makrootoczenia oraz otoczenia konkurencyjnego. Jej głównym zadaniem jest ustalenie:

Kształtowanie strategii aktywizacji sprzedaży

Elementem kształtowania strategii aktywizacji sprzedaży jest także wybór i określenie sposobu stosowania poszczególnych instrumentów. W tym przypadku decyzje dotyczą ustalenia form i środków reklamy,…

Struktura Systemu Informacji Marketingowej cz. II

Wyniki wywiadu marketingowego czy - ogólniej - monitorowania otoczenia, wymieniane często jako elementy struktury SIM, należy traktować jako dane zewnętrzne. Dane wewnętrzne i zewnętrzne z jednej…

Wykorzystanie Internetu w marketingu bankowym

Utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług, przy jednoczesnym zredukowaniu kosztów obsługi klientów, to wyzwanie, przed którym stoją obecnie banki. Pomocne w rozwiązaniu tego zadania wydaje się…

Jak przygotować nagranie demonstracyjne

Producenci programów ogólnokrajowych często chcą obejrzeć nagranie wideo z potencjalnym gościem, aby sprawdzić, jak będzie sobie radzić w trakcie programu. Co mogą zrobić osoby, które nie występowały…

Poziom ufności i błąd próby

Oprócz określenia metod doboru należy ustalić niezbędną wielkość próby do badań. Wielkość próby zależy przede wszystkim od przyjętego w badaniach poziomu ufności oraz akceptowanego błędu próby.

Operacje zarejestrowane na koncie bankowym

Spółdzielni As oddział banku przyznał 60 tys. kredytu w rachunku bieżącym, co stanowi równocześnie górną granicę zadłużenia limit kredytu będzie obniżony w określonym terminie o 20 tys. zł. Na…

Franchising a prawodawstwo lokalne

- Na świecie ustawodawstwo chroni franchisobiorcę:- we Francji istnieje obowiązek ujawnienia wszelkich informacji o tyczących działalności przy zawieraniu umów franchisingowych (są to przepisy o…

Funkcja dochodowa płacy w Polsce

Z interesującego nas tu punktu widzenia fakt drugi nie ma praktycznego znaczenia, gdyż najniżej zarabiający niemal nigdzie nie korzystają z tzw. perków i świadczeń pierwszego rodzaju.