Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Formy zorganizowanych rynków hurtowych

Działalność hurtowa jest prowadzona także za pomocą takich form organizacyjnych, które ułatwiają koncentrację obrotów handlowych i ich lokalizację w jednym miejscu. Przybierają one postać…

Wykorzystanie dowcipów z brodą

Czy sam fakt, że dowcip jest na temat, wystarczająco uzasadnia jego wykorzystanie w prezentacji? I czy powiązanie anegdoty z tematem prezentacji gwarantuje sukces? A jeśli jest to dowcip z brodą i…

PRANIE PIENIĘDZY

Proceder nazywany „praniem pieniędzy”1> polega na włączaniu do legalnego obiegu pochodzącego z przestępstw pieniądza krajowego i walut zagranicznych. Pieniądze pochodzące z przestępczej…

Motywowanie kadr

Przewagę konkurencyjną banku umożliwiają w głównej mierze dobrze umotywowani pracownicy, nie zaś kapitał, technologia czy informacja. Trudniej bowiem pozyskać, ukształtować i umotywować pracowników…

Jak rozwijały się ubezpieczenia

Tytuł jego pracy brzmiał: Breslau Tables of Mortality (Wrocławskie tablice umieralności). W swoich badaniach Halley wykorzystał materiał pochodzący z opracowania pt. Refleksje o życiu i śmierci…

Regulacja franchisingu w Stanach Zjednoczonych

W krajach Unii Europejskiej oprócz Francji, która 31 grudnia 1989 roku, na prośbę Francuskiej Federacji Franchisingowej, przyjęła ustawę o ujawnieniu wszelkich informacji dotyczących sprzedawanych…

Strukturalny charakter marketingu

Strukturalny charakter marketingu powoduje, że istotne znaczenie ma nie tylko wielkość zasobów, lecz również ich struktura. Poszczególne instrumenty i działania marketingowe mogą być bowiem kreowane…

Biuletyn – dalszy opis

Możesz go również poinformować o promocjach, zniżkach za terminowe spłaty i wszelkich zaplanowanych prezentacjach i wystąpieniach. Jeśli ktoś recenzował którąś z Twoich prezentacji, poinformuj o tym,…

Skromny budżet na badania marketingowe lub jego brak

Analiza rynku jest szczególnym przykładem badania marketingowego o fundamentalnym znaczeniu. Jeżeli w naszej firmie przeznacza się niewiele pieniędzy na badania rynku lub w ogóle brak na to środków,…