Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !
przeglądanie Kategoria

Biznes

Jak działają banki w naszym kraju

W skład zespołu autorskiego wchodzą pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu zajmujący się od dłuższego czasu problematyką bankową. W zespole autorskim…

Wykorzystywanie określonych kanałów dystrybucji

Łatwość zastępowania jednych produktów innymi sprawia, że oferowany przez pośredników poziom usług jest często czynnikiem rozstrzygającym o ich wyborze. Jeśli uwzględnia się różne rodzaje produktów,…

KRYTERIA OCEN

W zależności od celu stosuje się różne kryteria i ich zestawy. Podstawowe znaczenie mają kryteria:- kwalifikacyjne (kompetencyjne),

Efektywność rozwoju zawodowego – dalszy opis

Zgodnie z tym, co już wcześniej powiedziano, warto preferować opracowywanie tzw. modułów szkoleniowych i "aplikować" poszczególne moduły tylko tym osobom, którym są one potrzebne.

Trzy podstawowe typy ugrupowań kapitałowych

Ugrupowanie koncernowe charakteryzuje się tym, że spółka zarządzająca ugrupowaniem posiada ponad 50% akcji w każdej ze spółek „córek”. Równocześnie w jakimś stopniu zarządza nimi, spełniając jednak…

Rada Funduszu a banki

Środki Funduszu pochodzą z założycielskiej wpłaty Ministerstwa Finansów i NBP oraz obowiązkowych wpłat banków. Banki i zrzeszenia regionalne banków spółdzielczych są obowiązane wpłacać na rzecz…