Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Zintegrowana struktura marketingu

Z rysunku wynika, że między instrumentami it a i2 mogą zachodzić dwojakiego rodzaju zależności. Zmiana wielkości sprzedaży z punktu A1 do punktu A2 lub z punktu B1 do punktu B2 wymaga zmiany stopnia intensywności oddziaływania obu instrumentów. Oznacza to, że w procesie zmian wielkości sprzedaży mają one wobec siebie charakter komplementarny.

Z kolei zmiana wielkości sprzedaży z punktu Ax do B1 lub z punktu A2 do B2 wymaga zwiększenia stopnia intensywności oddziaływania instrumentu i2. Towarzyszy temu możliwość zmniejszenia lub utrzymania istniejącego dotychczas stopnia intensywności oddziaływania instrumentu iv W procesie zmian wielkości sprzedaży instrumenty te mają więc wobec siebie charakter substytucyjny.

Trudności związane z tworzeniem zintegrowanej struktury mar- Zintegrowana ketingu wynikają również z faktu, że instrumenty mają nie struktura tylko charakter ilościowy, lecz również jakościowy. Oznacza to, marketingu że mogą być one przedmiotem wartościowania, lecz nie mogą być przedmiotem mierzenia. Nie mają one ponadto charakteru deterministycznego. Kształtowanie zintegrowanego systemu instrumentów i działań jest w rezultacie wielowymiarowym postępowaniem, którego zmienne mają stochastyczny charakter, a więc ich oddziaływanie nie może być w pełni jednoznacznie i precyzyjnie określone. Skuteczność poszczególnych instrumentów jest zmienna i uzależniona od zmian warunków działania.

Postępowanie zmierzające do tworzenia zintegrowanej struktury marketingu musi być oparte na analizie współzależności między poszczególnymi instrumentami i działaniami oraz na badaniach marketingowych, które dostarczają informacji o warunkach i możliwościach działania. Opracowując strukturę marketingu oraz formułując jej alternatywne rozwiązania, należy nieustannie konfrontować intensywność jej oddziaływania na zjawiska rynkowe z warunkami działania przedsiębiorstwa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.