Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Zarządzanie zbieraniem informacji w audycie marketingowym

Audytor musi nie tylko mieć odpowiednie cechy osobowe, ale także powinien wiedzieć, jakie zagrożenia i problemy może napotkać w trakcie przeprowadzania audytu. Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest przeładowanie informacjami. Dotyczy to głównie początkujących audytorów, którzy nie chcąc pominąć jakiegoś ważnego dokumentu lub osoby, gromadzą mnóstwo danych, a później mają trudności z ich selekcjonowaniem i analizowaniem. Przeładowanie informacjami nierzadko uniemożliwia identyfikację faktycznych problemów organizacji, co wpływa na pogorszenie jakości audytu. Oprócz tego osoby, które mają udzielać informacji audytorowi, często robią to bardzo niechętnie, któż bowiem lubi być oceniany. W konsekwencji może on otrzymać informacje cząstkowe, mylne (ukrywanie stanu faktycznego) albo nieistotne dla całości prac. Tego typu problemy może rozwiązać, odpowiednio postępując, osoba mająca cechy audytora efektywnego. Należy też zadbać o to, aby proces audytu postępował zgodnie z przyjętym harmonogramem. Przedłużanie pewnych etapów może być przyczyną niechęci do dalszej współpracy, a także powodować, że zebrane wcześniej dane staną się nieaktualne.

Nauczenie się opracowywania planów marketingowych nie jest możliwe bez ćwiczeń – bez zapoznania się z sytuacją i działaniami różnych firm, które musiały podjąć wyzwania rynkowe. W niniejszej książce takimi przykładowymi przedsiębiorstwami jest pięć fikcyjnych firm różnej wielkości i z różnych dziedzin gospodarki (B2B, B2C, handel, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacja non profit). Uważna lektura studiów przypadków zamieszczonych w ostatnich częściach rozdziałów od drugiego do dziewiątego na pewno pomoże opracować samodzielnie plan marketingowy dla swojej firmy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.