Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Wykorzystanie kredytu inwestycyjnego

Najczęściej, obok efektywności, dodatkowym warunkiem udzielenia kredytu jest określony udział własnych środków inwestora, co wymaga również analizy kosztów zamierzonej inwestycji oraz sytuacji materialnej inwestora. Ekonomicznym zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego są bowiem zyski i amortyzacja przedsiębiorstwa-inwestora.

Wykorzystanie kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na finansowanie nakładów realizowanych w cyklu inwestycyjnym następuje w transzach. Przed uruchomieniem każdej kolejnej transzy bank ocenia prawidłowość dotychczasowego wykorzystanego kredytu. Określony umową okres uruchomienia kredytu nie powinien być dłuższy niż umowny termin zakończenia i rozliczenia inwestycji. Po zakończeniu robót następuje rozliczenie zadania inwestycyjnego, a bank ustala w porozumieniu z kredytobiorcą ostateczną wysokość poszczególnych rat spłaty kredytu oraz ostateczne terminy płatności tych rat wraz z odsetkami. Dopuszcza się możliwość ustalenia karencji15 w spłacie kredytu inwestycyjnego, udzielonego na finansowanie inwestycji produkcyjnych. Okres karencji nie powinien być jednak dłuższy niż planowany termin osiągnięcia zdolności produkcyjnej. W czasie wykorzystania kredytu inwestycyjnego oraz w okresie karencji w spłacie kapitału (kredytu), odsetki mogą być spłacane bieżąco w umownie ustalonych terminach, bądź doliczane (kapitalizowane) do zadłużenia i spłacane wraz z nim ratalnie. Spłata może następować w malejących ratach lub metodą rat anuiteto- wych, co ilustruje przykład, gdzie kredyt został zaciągnięty w dolarach amerykańskich na preferowane cele.

Faktyczny czas kredytu spłacanego w równych ratach obejmujących odsetki, jest więc o około 28 dni dłuższy od średniego czasu kredytu spłacanego na warunkach z poprzedniego przykładu. Różnica odsetek przypada za wydłużony czas kredytu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.