Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Wykorzystanie Internetu w marketingu bankowym

Utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług, przy jednoczesnym zredukowaniu kosztów obsługi klientów, to wyzwanie, przed którym stoją obecnie banki. Pomocne w rozwiązaniu tego zadania wydaje się być wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych do komunikowania się z klientami i świadczenia im usług. Taką technologią stosowaną z powodzeniem od kilku lat jest globalna sieć komputerowa Internet. Internet daje olbrzymie możliwości w zastosowaniach marketingowych. Podstawowe cele marketingowe, które można realizować za pośrednictwem Internetu, to przede wszystkim dotarcie i nawiązanie bezpośredniego, interaktywnego kontaktu z klientami, gromadzenie danych o klientach i ich oczekiwaniach, prezentowanie oferty usług bankowych, budowa zindywidualizowanych produktów i wreszcie świadczenie usług. Dodatkowymi cechami są: stała aktualność oferty, dostępność w każdej chwili i z dowolnego miejsca do nieograniczonej liczby użytkowników komputerów w sieci oraz bardzo wysoka efektywność kosztowa. Najczęściej stosowanymi narzędziami internetowymi dla potrzeb marketingu są (por. [41]):

– strony WWW,

– poczta elektroniczna,

– elektroniczne formularze,

– elektroniczne katalogi.

Najpopularniejszym narzędziem w Internecie jest obecnie World Wide Web (WWW), tzw. światowa pajęczyna, aplikacja klient-serwer, która wykorzystuje system hipertekstowy łączący wiele typów informacji, nadający jej multimedialny charakter. Na stronach WWW (dokumentach stanowiących podstawową jednostkę informacji) znajdują się wyodrębnione łączniki, które prowadzą do innych dokumentów. Pozwala to na dotarcie do informacji bez znajomości miejsca jej przechowywania. Zbiór stron zebranych w pewną całość, kompletny serwis, jest nazywany witryną. Witryny banków powinny być odpowiednio tak zaprojektowane, aby zawierały [88, s. 173]:

– nazwę, logo oraz adres banku (także adres strony WWW)

– dane dotyczące działalności banku, takie jak adresy i telefony placówek banku, godziny ich otwarcia, wykaz adresów bankomatów itp.

– ofertę świadczonych usług wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi zasad korzystania z wybranych usług

– informacje promocyjne banku zawierające omówienie historii, stanu obecnego i perspektyw rozwoju, strukturę organizacyjną i skład osobowy zarządu, raporty roczne wyników finansowych i osiągnięcia banku, ofertę specjalną z opisem promowanych przez bank produktów wraz z korzyściami z nich płynącymi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.