Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Wskaźnik intensywności działania wypadków losowych

Kolejny wskaźnik techniczno-ubezpieczeniowy, który przedstawimy, jest stosowany przede wszystkim w ubezpieczeniach majątkowych. Jest to wskaźnik intensywności działania wypadków losowych i, określany jako stosunek sumy odszkodowań (wielkości Q) do sumy ubezpieczenia tych obiektów (tych rodzajów ryzyk), w których pojawiła się szkoda (tzn. wielkości Um). Wartość wskaźnika i wyznaczamy ze wzoru:

Idea konstrukcji wskaźnika intensywności działania wypadków losowych pojawiła się na tle spostrzeżenia, że część ubezpieczonego majątku, w którym powstała szkoda – Um, ulega zniszczeniu (patrz pożar, gradobicie, wypadek samochodowy). Stosując klasyczną interpretację statystyczną możemy powiedzieć, że wskaźnik intensywności działania wypadków losowych, jako statystyczny wskaźnik natężenia, określa ile jednostek odszkodowania przypada na jednostkę wartości majątku, w którym pojawiła się szkoda. W prak- tyce używamy interpretacji bliższej ubezpieczeniowcom niż statystykom, tzn. nawiązującej do idei konstrukcji tego wskaźnika. Tak więc wskaźnik i określa, jaka (przeciętnie) część majątku, w którym powstała szkoda, uległa zniszczeniu. Wartości wskaźnika intensywności i spełniają nierówność:

Rzadko mamy do czynienia z sytuacją, w której i = 1, tzn. cały ubezpieczony majątek uległ zniszczeniu w wyniku wypadku ubezpieczeniowego. Niektórzy postulują, aby przy wyznaczaniu wartości wskaźnika i stoso- ze wzoru (51) nie zmieni to wartości tego wskaźnika, gdyż cała procedura sprowadzi się do podzielenia licznika oraz mianownika ułamka występującego po prawej stronie wzoru (19) przez liczbę ubezpieczeń N, przez co otrzymujemy wówczas:

W przypadku ubezpieczeń osobowych stosowanie wskaźnika intensywności wypadków losowych nie ma większego sensu (specyfika wypadków losowych w ubezpieczeniach osobowych i niewymierność szkód). Znajduje on jedynie zastosowanie w ubezpieczeniach NW (nieszczęśliwe wypadki), gdzie interpretuje się ten wskaźnik jako przeciętny stopień inwalidztwa w grupie osób poszkodowanych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.