Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Wpłaty i wypłaty gotówkowe – dalszy opis

Banki mogą wymagać, a oddziały NBP z reguły domagają się, aby banknoty były uporządkowane i odpowiednio opakowane. Wówczas wpłacane banknoty należy formować w paczki po 100 odcinków jednakowej wartości, a na opasce paczki uwidocznić nazwę wpłacającego (pieczątka), wartość, datę wpłaty i podpisy osób odpowiedzialnych za zawartość. Bilon pakuje się w worki i rulony. Kasjer może odmówić przyjęcia pieniędzy nie ułożonych. Opisane wymogi dyktowane są zarówno względami organizacji pracy, co przy masowych wpłatach jest konieczne, jak również potrzebą eliminowania okoliczności sprzyjających pomyłkom.

Kasjer przelicza przyjmowane pieniądze w obecności wpłacającego. Jeżeli wpłata jest duża, może uciec się do pomocy sortowni, której powierza liczenie wpłaty w obecności klienta. Wiele banków wyposaża kasy w automaty do liczenia banknotów, co znacznie ułatwia i przyspiesza przyjmowanie wpłat. Klienci, dokonujący często dużych wpłat, mogą upoważnić bank do późniejszego przeliczania wpłacanych pieniędzy. Warunkiem jest złożenie zobowiązania, że pokryją wszelkie braki stwierdzone przez bank. Klienci często korzystają z tego udogodnienia, zdając sobie sprawę, że organizacja przeliczania wpłat w banku zabezpiecza całkowicie ich interesy.

Wiele banków, pracujących na dwie zmiany, przyjmuje wpłaty do godz. 18.00. W oddziałach, gdzie dzień pracy jest krótszy, mogą być uruchomione kasy wieczorowe dla przyjmowania wpłat utargów przedsiębiorstw handlowych, gastronomicznych itp. Pracują one na tych samych zasadach co kasy dzienne. Mogą jednak przyjmować także tzw. „wpłaty zamknięte”, w woreczkach lub pakietach zamkniętych w sposób uniemożliwiający wyjęcie zawartości bez widocznego uszkodzenia opakowania. Dla każdego opakowania wypełnia się oddzielny dowód wpłaty, a bank kwituje odbiór zaznaczając, że „wpłatę przyjęto bez sprawdzenia zawartości”. Dokonywanie wpłat przez całą dobę umożliwiają klientom skarbce nocne. Są one technicznym urządzeniem umożliwiającym wrzucenie woreczka z wpłatą przez specjalną wrzutnię do oddzielnego, odpowiednio przystosowanego skarbca. Otwory wrzutni znajdują się na zewnątrz banku, więc wrzutu można dokonywać o każdej porze w postaci wpłat zamkniętych bank dostarcza klientom odpowiednie pojemniki.

Liczenie wpłat zamkniętych, pochodzących z kas zamkniętych lub skarbców nocnych, odbywa się następnego dnia w sortowni. Odprowadzający utargi w formie zamkniętej mogą być obecni przy przeliczaniu ich wpłat. Jeżeli pracownik jednostki wpłacającej utarg nie zgłosi się jednak o ustalonej godzinie, wówczas przeliczenie gotówki odbywa się bez niego. Ponieważ warunkiem korzystania z wpłat zamkniętych jest złożenie przez wpłacającego zobowiązania (por. wzór) do pokrywania różnic, ewentualne braki pokrywane są z rachunku klienta, a nadwyżki odprowadzane na jego dobro. Oczywiście fakt różnicy musi być stwierdzony komisyjnie i udokumentowany pisemnie (opakowanie, opaska z kwestionowanej paczki baknotów).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.