Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Własność państwowa w Polsce

Problemem bywają również odrębności kulurowe, prowadzące do odczucia obcości i związanej z tym alienacji. W większości jednak przypadków duże firmy zagraniczne płacą lepiej i mają całkiem niezłe, często dość wyrafinowane, systemy motywacyjne na poziomie profesjonalnym.

W przedsiębiorstwach państwowych (i w spółkach prawa handlowego z dominacją kapitału państwowego) bywa różnie. W wielu przypadkach jest tam wyraźnie widoczna „racja stanu pracowników” (nie zawsze zresztą dobrze pojęta) i słabo reprezentowany – w systemach płacowych i w polityce personalnej – interes firmy. Dlaczego tak jest? Nie bez racji zauważa się, że płaca jest kategorią nie tylko ekonomiczną, społeczną, psychologiczną i kulturową, ale również kategorią historyczną.

Przez kilka dekad w Polsce zdecydowanie dominowała własność państwowa, przy stopniowo słabnącym nadzorze organów założycielskich. Ponieważ przedsiębiorstwa przez blisko pół wieku były uważane za własność ogólnospołeczną – co było bliskie własności niczyjej – wśród pracowników wykształcił się pewien, skądinąd uniwersalny i ponadczasowy, mechanizm psychologiczny (sankcjonowany zresztą prawnie w wielu krajach i w wielu epokach, poczynając od wieków średnich) tzw. zawłaszczenia przez zasiedzenie33.

Tak więc właścicielami przedsiębiorstw – w sytuacji braku realnego i odpowiedzialnego właściciela – poczuli się długoletni pracownicy firmy. Tym zapewne można tłumaczyć zarówno szczególnie silne związki, również emocjonalne, polskich długoletnich pracowników z państwowymi zakładami pracy, jak i szczególną ekspozycję interesów i nadmiernie uprzywilejowaną pozycję wieloletnich pracowników w przedsiębiorstwach państwowych, sprawujących w tych przedsiębiorstwach faktyczne rządy – po części poprzez związki zawodowe, zdominowane również przez długoletnich pracowników.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.