Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Ubezpieczenia w PRL

Po II wojnie światowej instytucje ubezpieczeniowe zostały dostosowane do wymogów, wynikających z nowych warunków społeczno-ekonomicznych. Ale zanim zaczęły się represje i próby tworzenia „ubezpieczeń socjalistycznych” na ziemiach kolejno wyzwalanych spod okupacji hitlerowskiej powstawały zakłady ubezpieczeniowe według przedwojennego modelu. W 1944 r. rozpoczął działalność PZUW, a w 1945 r. Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu. Powstawały również prywatne zakłady ubezpieczeniowe. Jednak już w 1945 r. wszystkie powstające prywatne towarzystwa ubezpieczeniowe akcyjne i wzajemne były stopniowo zawieszane. Również w tym samym roku został reaktywowany organ państwowego nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową. Organem tym był Państwowy Urząd Kontroli Ubezpieczeń. Po dwóch latach został on włączony do Ministerstwa Skarbu, jako Departament Ubezpieczeń. Departament ten w wyniku wprowadzenia ustawy o ubezpieczeniach państwowych uległ likwidacji w 1952 r.

W 1946 r. wznowiła działalność reasekuracyjną „Warta” Towarzystwo Reasekuracyjne Spółka Akcyjna. PZUW poniósł wskutek wojny wielkie straty i w 1945 r. znajdował się w poważnej dezorganizacji, jednak w krótkim czasie rozwinął pełną statutową działalność. W PZUW i w „Warcie” SA pracowała w większości dawna kadra ubezpieczeniowa, znakomicie przygotowana do pełnienia funkcji. Niestety, realia nowego ustroju nie pozwoliły na ukształtowanie rynku ubezpieczeniowego według światowych trendów. Ujawniły się wzorowane na modelu radzieckim tendencje do centralizacji systemu ubezpieczeniowego i całkowitego podporządkowania go władzom państwowym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.