Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Testowanie i wprowadzanie nowego produktu

Testowanie i wprowadzanie nowego produktu na rynek następuje po zakończeniu procesu technicznego rozwoju produktu. Produkt opracowany pod względem technicznym może być bezpośrednio przedmiotem lansowania w całym segmencie rynku. Lansowanie produktu jest przedsięwzięciem kosztownym i ryzykownym, gdyż oznacza uruchomienie strategii sprzedaży w stosunku do środowiska, którego preferencje ulegają zmianie.

Proces polegający na wprowadzaniu produktu na rynek jest więc z reguły poprzedzany działaniem polegającym na testowaniu tego produktu na rynku. |Testowanie zmierza bowiem do minimalizacji ryzyka związanego z wprowadzeniem produktu na rynek i jest tym bardziej konieczne, im większe jest ryzyko.

Testowanie produktu jest działaniem sprawdzającym dostoso- wąaiejłroduktu do potrzeb konsumenta w celowo wybranym, reprezentatywnym fragmencie danego segmentu rynku ! Dotyczy to nie tyle uzyskania informacji o sposobie przyjęcia produktu przez konsumentów, ile sprawdzenia, czy potwierdzają się informacje, na których podstawie nowy produkt był rozwijany.

Testowanie produktu może polegać na kontakcie produktu z wyselekcjonowaną grupą konsumentów bezpośrednio lub za pośrednictwem wybranych sklepów. Do bezpośredniego kontaktu produktu z konsumentem może dojść albo przez wysyłkę produktów do konsumentów, albo przez zorganizowanie spotkania, którego przedmiotem jest pokaz, demonstracja, próby użytkowania produktu oraz dyskusja nad jego właściwościami. Przedmiotem testowania są wszystkie właściwości produktu, a więc jego funkcje podstawowe i dodatkowe, opakowanie, oznakowanie oraz przewidywany poziom cen. Przedmiotem testowania w czasie bezpośrednich kontaktów z konsumentami mogą być również niektóre elementy opracowanej przez przedsiębiorstwo strategii sprzedaży produktu na rynku (formy reklamy, sposoby prezentacji, usługi związane ze sprzedażą itp.).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.