Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Skarbce

Skarbiec bankowy jest pomieszczeniem specjalnie zabezpieczonym i chronionym. Skarbce buduje się zazwyczaj ze zbrojonego betonu i lokalizuje w podziemiach banku. Wiele oddziałów operacyjnych posiada tzw. skarbce wiszące, zlokalizowane na piętrze lub na parterze budynku bankowego. W większych oddziałach operacyjnych pomieszczenia skarbcowe składają się z dwóch części: skarbca właściwego i przedskarb- c a, a każde z tych pomieszczeń ma inne przeznaczenie. W mniejszych oddziałach operacyjnych rolę przedskarbca mogą pełnić szafy pancerne. W największych oddziałach operacyjnych mogą znajdować się dwa skarbce, gdzie drugi może byc skarbcom walutowym lub skarbcem sej Fowym. Wspomniane wyżej skarbce nocne są z reguły oddzielnym pomieszczeniem, nie połączonym ze skarbcem głównym. Decydują o tym względy bezpieczeństwa, bo skarbiec nocny jest dostępny z zewnątrz przez wrzut – nię, podczas gdy jedyny dostęp do właściwego skarbca zabezpieczają drzwi skarbcowe.

Drzwi skarbcowe są specjalną, ogniotrwałą konstrukcją stalową o specjalnej budowie. Zabezpieczają one dostęp do właściwego skarbca. Drzwi do przedskarbca są również zabezpieczone, ale w sposób mniej skomplikowany. Drzwi skarbcowe są wyposażone w skomplikowane technicznie zamki i urządzenia alarmowe, zabezpieczające przed włamaniem. Drzwi skarbcowe zamykane są na co najmniej dwa zamki. Skarbce obsługuje komisyjnie dwóch skarbników i są oni solidarnie odpowiedzialni za zawartość skarbca. Dlatego klucze od drzwi skarbcowych znajdują się całą dobę wyłącznie w ich posiadaniu. W celu specjalnego zabezpieczenia skarbca drzwi skarbcowe mogą być wyposażone w trzeci zamek i wówczas trzeci klucz, tzw. klucz kontrolny, znajduje się w posiadaniu osoby nadzorującej działalność skarbników. Klucze mają często długość do 20 cm, więc złożone są z dwóch części, aby właściwą, małą część o precyzyjnych wymiarach, upoważnione osoby mogły łatwo nosić przy sobie. Nowoczesne drzwi skarbcowe mają cyfrowe zamki elektroniczne, a otwierające je hasła znane są odpowiednio dwóm lub trzem osobom.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.