Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Jak rozwijały się ubezpieczenia

Tytuł jego pracy brzmiał: Breslau Tables of Mortality (Wrocławskie tablice umieralności). W swoich badaniach Halley wykorzystał materiał pochodzący z opracowania pt. Refleksje o życiu i śmierci urodzonych i zmarłych we Wrocławiu – wrocławskiej statystyce urodzeń i śmierci, którą w 1689 r. zestawił ówczesny pastor kościoła Marii Magdaleny, Kacper Neuman.

Wiek XVII stał się ważnym okresem dla historii ubezpieczeń. Powstały wówczas pierwsze wielkie kompanie asekuracyjne, które stwarzały warunki do planowego i systematycznego organizowania ubezpieczeń.

Obok znanych już ubezpieczeń przewozowych, ogniowych i na życie, w końcu XVIII wieku powstały ubezpieczenia od gradu i pierwsze towarzystwa gradowe oparte na wzajemności. W tym samym czasie notujemy początki ubezpieczeń bydła.

W pierwszej połowie XIX wieku nastąpił rozwój prywatnych towarzystw ubezpieczeniowych. Powstało wiele nowych gałęzi ubezpieczeń, istniejące zaś rozwijały się i obejmowały nowe ryzyka. Tworzone były ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków i szkód spowodowanych przez te wypadki, ubezpieczenia od odpowiedzialności prawnej, od przedwczesnej, trwałej lub przejściowej niezdolności do pracy, od kradzieży, rabunku i oszustwa, dekoniunktury ekonomicznej, szyb od stłuczenia, dzwonów od pęknięcia itd. W drugiej połowie XIX wieku ilość wielkich towarzystw ubezpieczeniowych na świecie gwałtownie wzrosła, rosły wkłady ubezpieczonych i dochody towarzystw ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia przekroczyły w swoim rozwoju granice państw i zaczynały stawać się instytucjami wybitnie międzynarodowymi. Rozpoczęła się także era polityki socjalnej, czego wyrazem były ubezpieczenia społeczne.

Dalszy rozwój ubezpieczeń zaczął opierać się na podstawach naukowych, zwłaszcza w dziedzinach prawniczych, technicznych, statystycznych i gospodarczych. Powstała bogata literatura przedmiotu, rozkwitała wyodrębniona wiedza asekuracyjna, powstały specjalne uczelnie i samodzielne instytuty lub katedry na uczelniach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.