Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Rotacje ludzi w różnych miejscach organizacji

Istotnym warunkiem uaktywnienia i uelastycznienia wewnętrznego rynku pracy jest też traktowanie pracowników jako zasobu kadrowego całej firmy, nie zaś „własności” poszczególnych kierowników. Takie podejście jest charakterystyczne dla współczesnej praktyki światowej, a także dla firm zagranicznych w Polsce i wielu joint-ventures. Dla przykładu w firmie „Daewoo-FSO” aktualnie (III ’97) przygotowane są nowe angaże dla kierowników I pracowników, nie określające konkretnego miejsca pracy (pionu, służby, działu czy wydziału itp.). Podaje się jedynie nazwę stanowiska i warunki wynagradzania (oraz ewentualną uwagę o pracy zmianowej). Unika się też zbyt szczegółowego (rozdrobnionego) nazewnictwa stanowisk. W firmach amerykańskich większość stanowisk nierobotniczych jest opisana po prostu jako clerk (urzędnik). Nie nadaje się to, jak sądzę, do bezpośredniego przeniesienia na grunt polski w okresie PRL zrobiono wszystko, aby słowu „urzędnik” nadać maksymalnie pejoratywne i pogardliwe zabarwienie. Niemniej, im mniej zróżnicowanych nazw stanowisk, tym łatwiej o poszerzenie treści pracy i o zwiększenie elastyczności zatrudnienia.

Wzrostowi elastyczności zatrudnienia i aktywizacji wewnętrznego rynku pracy służą dobrze rotacje ludzi w różnych miejscach organizacji. Współcześnie uważa się – na przykład w firmach niemieckich – że człowiek, który robi to samo przez okres dłuższy niż trzy lata, zatrzymuje się w rozwoju.

Rotacja ludzi na stanowiskach i tak zwane uwewnętrznienie karier zawodowych13 stanowią kanon postępowania w firmach japońskich, naśladowany zresztą skutecznie w coraz większej liczbie krajów. Prowadzenie takiej polityki jest również możliwe tylko w tych firmach, w których funkcjonują zintegrowane, interpersonalne, sprawne służby typu HRM. Uwewnętrznienie karier zawodowych polega na sukcesywnym przygotowaniu do kolejnych awansów pracowników własnych firmy i wiąże się z tzw. “ścieżkami karier”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.