Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Przykład na to czym jest ryzyko ubezpieczeniowe cz. II

W przypadku, gdy mówimy ogólnie o ryzyku, bez wymieniania czy chodzi o jakieś ryzyko szczególne, np. ryzyko ubezpieczeniowe czy ryzyko bankowe, to można spróbować podać definicję ogólną. Mamy wówczas na myśli przede wszystkim sytuacje decyzyjne, tzn. takie, w których musimy wybrać jedną spośród co najmniej dwóch możliwości. Ryzykiem jest wówczas dokonanie danego wyboru. Sprawa ryzyka jest sprawą wyjątkowo istotną dla każdego człowieka, bowiem ryzyko towarzyszy wszelkim działaniom i stanom, jest więc nieodłącznym elementem każdej działalności człowieka, w tym przede wszystkim działalności gospodarczej, np. wspomniane powyżej ryzyka w handlu (ryzyka mikro, dotyczące umowy czy towaru, np. ryzyko kursowe czy ryzyko magazynowania, oraz ryzyka makro, dotyczące gospodarki, np. ryzyko bilansu płatniczego kraju czy ryzyko bilansu handlowego kraju). Należy zaznaczyć, że przy definiowaniu wymienionych wcześniej ryzyk specjalnych, takich jak ryzyko ubezpieczeniowe lub bankowe, sprawa definicji komplikuje się z uwagi na czynniki specyficzne dla danej sfery działalności człowieka, a tym samym dla danej grupy ryzyk. Czynniki te należy mieć na uwadze przy definiowaniu wspomnianych już ryzyk specjalnych. W przypadku ryzyka ubezpieczeniowego takimi czynnikami (tzw. faktorami ryzyka) są:

– niebezpieczeństwo – przyczyna, lub źródło straty,

– hazard – warunki i okoliczności, w jakich realizuje się dane niebezpieczeństwo, wpływające na rozmiar i nasilenie tego niebezpieczeństwa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.