Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Przedsiębiorstwo działające w sytuacji oligopolistycznej cz. II

Istnienie dwojakiego rodzaju ograniczeń, jakie napotyka przedsiębiorstwo funkcjonujące w sytuacji oligopolistycznej, powoduje, że:

– musi ono opracować zintegrowany zbiór instrumentów i działań marketingowych

– musi to być zbiór odmienny i lepszy niż koncepcja marketin- gu-mix opracowana przez konkurentów.

Jeżeli ten drugi warunek jest spełniony, to może ono skuteczniej niż konkurenci przezwyciężać ograniczenia istniejące po stronie popytu.

Opracowanie przez przedsiębiorstwo skuteczniejszej koncepcji marketingmnix jest sygnałem dla konkurentów, wskazującym na konieczność zmiany wykorzystywanego dotychczas zbioru instrumentów i działań marketingowych. Konkurenci, dysponując dużym udziałem w rynku i dużym potencjałem ekonomicznym, mogą dokonać takiej zmiany, która nie polega na adaptowaniu tego zbioru do koncepcji marketingumiix opracowanej przez przedsiębiorstwo. Zmierzają oni do stworzenia wyróżniającego się oraz takiego zbioru, który zapewni:

– większy stopień skuteczności w procesie oddziaływania na konsumentów niż opracowana przez przedsiębiorstwo koncepcja marketingumiix

– odroczenie w czasie reakcji przedsiębiorstwa.

Opracowanie przez konkurentów zbioru o takich cechach skłania z kolei przedsiębiorstwo do ponownego podejmowania przedsięwzięć na rzecz stworzenia konkurencyjnej koncepcji marketingu-mix. W warunkach istnienia oligopolu i konkurencji oligopolistycznej zmiany koncepcji marketingu-mix oraz jej celowe różnicowanie w stosunku do koncepcji konkurentów stają się postępowaniem, które decyduje o pozycji konkurencyj- nej poszczególnych podmiotów. Możliwość wypełniania przez marketing tego typu funkq’i powoduje, że w sytuacjach oligo- polistycznych zyskuje on rangę trwałego mechanizmu regulującego działalność przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo, które nie opracowuje nowatorskiej oraz skutecznej koncepcji marketin- gu-mix, zapewniającej przyspieszenie pozytywnych reakcji konsumentów oraz opóźnienie reakcji konkurentów, musi tracić udział w rynku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.