Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Program jakości sformułowany przez Ph.B. Crosby’ego

W.E. Deming był uczonym zajmującym się głównie zastosowaniem statystyki w zarządzaniu jakością, czyli statystyczną kontrolą jakości. O ile w czasach II wojny światowej istniało spore zainteresowanie tymi zagadnieniami, o tyle po wojnie zmniejszyło się. Podatny grunt dla swoich teorii Deming znalazł w Japonii, gdzie jest uważany za jednego z twórców japońskiego ruchu jakości. Deming uważał, że jakość produktu czy usługi zależy głównie od decyzji i działań najwyższego kierownictwa, że tylko ono może stworzyć lub zmienić system organizacji w firmie, a menedżerowie powinni zająć się alokacją zasobów, czyli wyborem rynku, produktów czy usług. Pracownicy natomiast powinni skupiać się na rozwiązywaniu problemów szczegółowych. W swoim podejściu Deming przenosi odpowiedzialność za doskonalenie jakości na kadrę kierowniczą i pracowników, a nie specjalistów do spraw jakości. Podsumowaniem filozofii Deminga był 14-stopniowy program. w którym w syntetycznej formie określił, co winno być robione, aby zarządzanie przez jakość stało się faktem [68, s. 14].

Drugim naukowcem związanym z Japonią był J. Juran, profesor Uniwersytetu Nowojorskiego. W swojej koncepcji skupił się on na trzech głównych procesach zarządzania przez jakość, znanych jako Trylogia Jurana, a w skład których wchodziły: planowanie, kontrola i poprawa jakości. Również akcentował to, iż o sukcesie w zarządzaniu jakością w znacznie większej mierze decyduje kierownictwo niż pracownicy. W badaniach swych uwzględniał również koszty jakości, dochodząc do wniosku, iż koszty złej jakości mogą stanowić równowartość 30% dochodów firmy.

W latach siedemdziesiątych pojawił się program jakości sformułowany przez Ph.B. Crosby’ego składający się z czterech „absolutów” zarządzania przez jakość oraz czternastu kroków ich wprowadzenia. Szczególny rozgłos zyskał wprowadzony przez niego standard „zero usterek”, który dopuszczał jedynie stuprocentową poprawność i tym samym wyznaczał wzorzec, do którego firmy powinny dążyć. Podobnie jak poprzednicy, również Crosby zauważał znaczenie kosztów braku jakości, które szacował na poziomie 20-40% dochodów firmy.

Koncepcje zarządzania jakością znalazły podatny grunt najpierw w krajach Azji Wschodniej, głównie w Japonii. Między innymi dzięki nim firmy japońskie były w stanie uzyskać tak znaczną przewagę konkurencyjną na rynku globalnym. W latach osiemdziesiątych zauważono wzrost zainteresowania jakością w USA. Lata dziewięćdziesiąte to już prawdziwy rozkwit zastosowań technik zarządzania przez jakość zarówno w firmach amerykańskich, jak i europejskich. Również firmy z sektora usług finansowych dostrzegły potencjalne korzyści płynące z wdrożenia koncepcji zarządzania przez jakość.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.