Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Prezentacje indywidualne

Prezentacja indywidualna, czyli skierowana do jednego słuchacza, może mieć charakter formalny lub nieformalny. Zależy to od relacji między prezenterem i słuchaczem oraz od tego, czy temat prezentacji jest mniej, czy bardziej drażliwy.

Prezentacja dla kierownika wyższego szczebla, gdzie w grę wchodzą duże pieniądze, powinna mieć charakter formalny i zawierać tabele, tablice, wykresy i ilustracje. Podobnie jest w wypadku prezentacji o charakterze sprzedażowym, podczas której prezenter przedstawia klientowi firmę lub nowy produkt.

W pozostałych sytuacjach prezentacja może być mniej oficjalna. Jednak każda musi opierać się na klarownej argumentacji, logicznym planie i materiałach pomocniczych. Niekiedy prezentacja ma charakter dyskusji, podczas której prelegent w odpowiednich momentach przedstawia kolejne argumenty uzasadniające składane propozycje.

Solidne przeprowadzenie szczegółowej analizy sytuacyjnej jest szczególnie ważne zwłaszcza wtedy, kiedy mamy do czynienia z sytuacją skomplikowaną. Mówca powinien brać pod uwagę różne czynniki środowiskowe i dostosować do nich prezentację. Powinien dowiedzieć się, jaka jest obecna sytuacja w firmie i co może wpływać na ocenę składanych przez niego propozycji. Być może istnieją okoliczności, dzięki którym propozycje te będą bardziej lub mniej atrakcyjne dla słuchaczy. Powinniśmy je poznać. Może chodzić o obecne priorytety firmy, środki, jakimi firma dysponuje w danym momencie, trudności organizacyjne lub terminy, jakich klient musi pilnować.

Może się zdarzyć, że słuchacze znają już rozwiązania, jakie chcemy im zaproponować, i nie są do nich przychylnie nastawieni. W takiej sytuacji musimy podkreślić nadzwyczajność korzyści, jakie one przyniosą. Jeśli propozycje mogą postawić kogoś w niekorzystnym świetle, powinniśmy przedstawić je w taki sposób, aby nie wyglądało na to, że osoba ta źle wykonuje swoją pracę, nawet jeśli nie uczestniczy w prezentacji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.