Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

PRANIE PIENIĘDZY

Proceder nazywany „praniem pieniędzy”1> polega na włączaniu do legalnego obiegu pochodzącego z przestępstw pieniądza krajowego i walut zagranicznych. Pieniądze pochodzące z przestępczej działalności, na przykład z detalicznej sprzedaży narkotyków, występują zazwyczaj w postaci gotówki. Jej wpłacenie na rachunki bankowe i włączenie do obrotu bezgotówkowego nadaje tym środkom pozory legalności. W polskich warunkach mogą to być także pieniądze pochodzące z nierejestrowanej i nieopodatkowanej działalności gospodarczej.

Społeczność międzynarodowa podjęła zdecydowaną walkę z procederem prania pieniędzy, powołując w 1989 r. specjalną grupę do jej zwalczania. Zadaniem powołanej Financial Action Task Force jest:

– współpraca i zachęcanie państw nie będących członkami FAIT do przyjęcia i wprowadzenia w życie zaleceń tej grupy,

– zbieranie informacji o praniu pieniędzy na rynkach światowych,

– dzielenie się doświadczeniami we wprowadzaniu nowych metod walki z tym przestępstwem.

Ponadto w 1990 r. podjęto Konwencję Rady Europy, która rozszerza pojęcie prania pieniędzy. Jego źródłem mogą być inne przestępstwa dokonywane przez międzynarodowe grupy przestępcze, jak uprowadzenie, handel żywym towarem, handel bronią, nielegalny hazard, korupcja, fałszowanie pieniędzy. Konwencja zobowiązuje uczestników do udzielania pomocy prawnej na etapie śledztwa, bądź dokonywania bezpośredniej konfiskaty.

Liberalizacja polskich przepisów dewizowych i otwarcie granic na wwóz walut wywołały napływ walut wymienialnych pochodzących z działań przestępczych w innych krajach, np. z handlu narkotykami, bronią, hazardu. Już obecnie policja obserwuje na polskim rynku potęgujące się zjawisko „prania pieniędzy”, czyli włączania w legalny obieg zachodniego pieniądza nabytego nielegalnie. Jest ono, jak wspomniano, intensywnie zwalczane w krajach rozwiniętych przez organy porządku publicznego różnych państw oraz międzynarodową organizację „Interpol”. Wspólnota Europejska wprowadziła regulacje prawne o zwalczaniu procederu zatajania źródeł przestępczego pochodzenia środków pieniężnych. Prezes NBP jako Przewodniczący Komisji Nadzoru Bankowego (por. s. 66) wydał zarządzenie uwzględniające powyższe zasady postępowania w tym zakresie. Jest to przykład harmonizowania polskich regulacji prawnych z rozwiązaniami przyjętymi we Wspólnocie Europejskiej. O wiarygodności polskiej strony będzie świadczyć jej udział w zwalczaniu tych przestępstw.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.