Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Poziom ufności i błąd próby

Oprócz określenia metod doboru należy ustalić niezbędną wielkość próby do badań. Wielkość próby zależy przede wszystkim od przyjętego w badaniach poziomu ufności oraz akceptowanego błędu próby.

Poziom ufności jest wyrażany w procentach. W badaniach marketingowych najczęściej przyjmuje się jego wartość 95,5%. Jest ona bliska pewności i określana często jako optymalna. Nie może to stanowić jednak obowiązującej zasady. Błąd próby (oznaczany symbolem e) wyraża odchylenie parametrów próby od odpowiednich parametrów badanej zbiorowości. Ponieważ szacowane parametry są najczęściej wyrażane średnią arytmetyczną lub częstotliwością względną (wartością procentową), przed obliczeniem niezbędnej wielkości próby jest konieczne określenie dopuszczalnego błędu średniej arytmetycznej z próby lub błędu wartości procentowej.

Wyznaczenie niezbędnej wielkości próby może nastąpić za porno- Wyznaczenie cą różnych formuł. Najprostsze z nich, stosowane wtedy, gdy wielkości badane zjawisko ma rozkład normalny, są zapisane następujący- próby mi wzorami:

– gdy jest szacowana średnia arytmetyczna

– gdy jest szacowana częstość względna

Wyznaczenie niezbędnej wielkości próby w praktyce badań marketingowych nie zawsze musi być związane z dokonywaniem obliczeń według powyższych wzorów. Dość często wykorzystuje się w tym celu specjalne tablice. Z tablic tych można bezpośrednio odczytać wielkość próby, po uprzednim przyjęciu określonego poziomu ufności, zaakceptowaniu określonego błędu próby oraz ocenieniu przewidywanego rozkładu częstości względnej wyników.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.