Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Jak zapanować nad tremą

Spośród wszystkich sytuacji, w jakich mogą się znaleźć, Amerykanie najbardziej obawiają się publicznego przemawiania. Potwierdzają to liczne badania prowadzone od lat 70. Tematem tego rozdziału są…

Ubezpieczenia w PRL

Po II wojnie światowej instytucje ubezpieczeniowe zostały dostosowane do wymogów, wynikających z nowych warunków społeczno-ekonomicznych. Ale zanim zaczęły się represje i próby tworzenia „ubezpieczeń…

Rachunek zysków i strat banków – dalszy opis

We wszystkich bankach znaczącą co do wielkości rolę odgrywają prowizje, będąc często drugą po odsetkach pozycją rachunku zysków i strat. Banki pobierają od klientów i banków prowizje i płacą innym…

Wstępne zapytanie

Aby pomóc w pisaniu dobrych, merytorycznych zapytań, Appelbaum w książce How to Get Happily Published (Jak bez problemów opublikować książkę) proponuje kilka wskazówek, które podajemy poniżej.

Intensywność dystrybucji towarów – ciąg dalszy

Nie mniej ważne jest stworzenie nabywcom warunków wygodnych zakupów. Zapewnienie fizycznej osiągalności poszukiwanego produktu, choć ważne, może nie być wystarczające. Jest bowiem sprawą nieobojętną,…

Jednostki gospodarcze z trudnościami płatniczymi

Księgowania operacji kredytowych przebiegają w korespondencji z odrębnymi rachunkami różnych kredytów, prowadzonymi dla każdego kredytobiorcy. Jednak w niektórych przypadkach kredyt może być…

Największa siła TQM

Kierunki rozpowszechniania kultury jakości W banku i reakcje według koncepcji TQM podejście systemowe (traktowanie całego przedsiębiorstwa jako systemu) oraz wagę obsługi klienta. Kierunki…

GRAFICZNE SKALE OCEN I TECHNIKA RANGOWANIA

Jeżeli opisane wyżej wycechowane skale ocen, na przykład od -3 do +3, będziemy prezentować graficznie, rysując je w poziomie i na nich zaznaczać wyniki ocen w formie odcinków różnej długości -…

FAKTORING CZ. II

Gdy faktor nabywa należność bez prawa regresu (a), przyjmuje na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika, a faktorant odpowiada jedynie za faktyczne istnienie wierzytelności. Gdy faktor zachowuje…

Umowa ubezpieczeniowa

Państwo Kowalscy zaprosili agenta ubezpieczeniowego, aby ubezpieczyć mieszkanie. Umowa ubezpieczeniowa, którą zamierzają podpisać Państwo Kowalscy ma obejmować takie zdarzenia, jak zalanie, pożar,…

ROZWÓJ FIRMY

Wielu przedsiębiorców z łatwością znajduje pierwszych klientów, potem jednak ich firma nagie przestaje się rozwijać. Tajemnice rozwijania swojej firmy poznałem z kasety magnetofonowej zawierającej…

Zachowanie dystansu do własnej działalności

Wykorzystaj resztę tej strony na wypisanie wtasnych silnych i słabych stron, jeśli chodzi o zarządzanie czasem. Bądź szczery. Jeśli wiesz, że trwonisz czas na czytanie wiadomości e-mail zamiast…