Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Jednostki gospodarcze z trudnościami płatniczymi

Księgowania operacji kredytowych przebiegają w korespondencji z odrębnymi rachunkami różnych kredytów, prowadzonymi dla każdego kredytobiorcy. Jednak w niektórych przypadkach kredyt może być…

Największa siła TQM

Kierunki rozpowszechniania kultury jakości W banku i reakcje według koncepcji TQM podejście systemowe (traktowanie całego przedsiębiorstwa jako systemu) oraz wagę obsługi klienta. Kierunki…

GRAFICZNE SKALE OCEN I TECHNIKA RANGOWANIA

Jeżeli opisane wyżej wycechowane skale ocen, na przykład od -3 do +3, będziemy prezentować graficznie, rysując je w poziomie i na nich zaznaczać wyniki ocen w formie odcinków różnej długości -…

FAKTORING CZ. II

Gdy faktor nabywa należność bez prawa regresu (a), przyjmuje na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika, a faktorant odpowiada jedynie za faktyczne istnienie wierzytelności. Gdy faktor zachowuje…

Umowa ubezpieczeniowa

Państwo Kowalscy zaprosili agenta ubezpieczeniowego, aby ubezpieczyć mieszkanie. Umowa ubezpieczeniowa, którą zamierzają podpisać Państwo Kowalscy ma obejmować takie zdarzenia, jak zalanie, pożar,…

ROZWÓJ FIRMY

Wielu przedsiębiorców z łatwością znajduje pierwszych klientów, potem jednak ich firma nagie przestaje się rozwijać. Tajemnice rozwijania swojej firmy poznałem z kasety magnetofonowej zawierającej…

Zachowanie dystansu do własnej działalności

Wykorzystaj resztę tej strony na wypisanie wtasnych silnych i słabych stron, jeśli chodzi o zarządzanie czasem. Bądź szczery. Jeśli wiesz, że trwonisz czas na czytanie wiadomości e-mail zamiast…

Decyzje strategiczne w prowadzeniu interesów

W planie tym określa się poszczególne zadania i działania konieczne do poprawnego ich wykonania w przewidzianym ściśle czasie oraz warunki, które muszą być dotrzymane przy realizacji poszczególnych…

Indeksy w praktyce ubezpieczeniowej

Warto zauważyć, że dla indeksu ułamkowego różnica jest przyrostem względnym Axvv badanego zjawiska, tak więc obrazuje ile jednostek przyrostu absolutnego Ax = x, -xo przypadło na jednostkę wyjściowej…

Prezentacja telewizyjna i na wideo

Wszystkie zasady tworzenia prezentacji, z jakimi dotychczas się zapoznaliśmy, mają zastosowanie również przy wystąpieniach na wideo i w telewizji. Ale obowiązują tu też inne reguły. Na wideo i w…

Skarbce

Skarbiec bankowy jest pomieszczeniem specjalnie zabezpieczonym i chronionym. Skarbce buduje się zazwyczaj ze zbrojonego betonu i lokalizuje w podziemiach banku. Wiele oddziałów operacyjnych posiada…

McDonald’s

Mniej więcej co czwarta restauracja w światowej sieci McDonald's stanowi własność koncernu, natomiast reszta jest prowadzona przez franchisobiorców. W naszym kraju proporcje wynoszą na razie pół na…