Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Osiągane korzyści z działań marketingowych

Każdy z nas może samodzielnie podjąć próbę oceny, w skali od 1 do 10, kompetencji swojej firmy w zakresie planowania przedsięwzięć i ich wykonania. Ci, którzy oceniliby swoje działania w dziedzinie…

Leasing

Transakcje leasingowe mogą przebiegać między podmiotami gospodarczymi bez udziału banku lub z jego udziałem. W istocie rzeczy leasing jest alternatywną wobec kredytu, formą finansowania. Jednak banki…

Ujednolicenie rozmiarów i graficznego układu czeku

Protest czeku sporządza notariusz w formie odpowiedniej adnotacji na odwrotnej stronie czeku albo na osobnej karcie, połączonej z czekiem. Należy tę kartę połączyć z czekiem w ten sposób, aby nie…

Przykład na to czym jest ryzyko ubezpieczeniowe cz. II

W przypadku, gdy mówimy ogólnie o ryzyku, bez wymieniania czy chodzi o jakieś ryzyko szczególne, np. ryzyko ubezpieczeniowe czy ryzyko bankowe, to można spróbować podać definicję ogólną. Mamy wówczas…

Kompetencje głównych specjalistów

W praktyce polskiej spotkać można trzy różne modele stanowisk głównych specjalistów. Pierwszy, dominujący w większych przedsiębiorstwach przemysłowych, nadaje temu stanowisku w Istocie status…

Problemy organizacji pracy banku

Integralną częścią pracy każdego menedżera banku jest pozyskiwanie informacji. Jej rosnące znaczenie wynika z coraz większej złożoności otoczenia, w jakim działają banki, i coraz większej masy…

Kontakt wzrokowy

Kontakt wzrokowy to najważniejsza umiejętność niewerbalna. Mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy. To powiedzenie nabiera szczególnego znaczenia w wypadku prezentowania. Kontakt wzrokowy jest…

Sposoby kształtowania sprzedaży osobistej

Sprzedaż osobista obejmuje zazwyczaj kilka typów kontaktów sprzedawców z nabywcami. Zależą one od sfery i sposobu działania sprzedawców. Pierwszy typ kontaktów powstaje za pośrednictwem sprzedawców…

Analizy przeprowadzane przez przedsiębiorstwa

Część informacji dotyczących kadr w konkurencyjnych firmach zdobywa się przy okazji różnych spotkań, także towarzyskich, i w inny nieformalny sposób. W polskich firmach brak danych umożliwiających…

Opowiadanie historii w pracy

Dawno temu, jeszcze przed wynalezieniem prasy drukarskiej, kiedy komunikacja między ludźmi polegała głównie na mówieniu i słuchaniu, opowiadanie własnych doświadczeń było podstawowym sposobem…

Zasada realności ochrony ubezpieczeniowej

Pod określeniem finansów zakładu ubezpieczeń należy rozumieć zjawiska ekonomiczne, związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych w celu prowadzenia działalności ubezpieczeniowej.