Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Zasada realności ochrony ubezpieczeniowej

Pod określeniem finansów zakładu ubezpieczeń należy rozumieć zjawiska ekonomiczne, związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych w celu prowadzenia działalności ubezpieczeniowej.

Opracowanie planu działania

Znając już zasady wkręcania się do telewizji, pomyśl o programach najlepiej odpowiadających twoim celom. Oprócz ogólnokrajowych sieci telewizyjnych, także lokalne telewizje kablowe mogą pomóc w…

Hurtownie danych

Wzrastająca ilość informacji poddawanych analizie w różnych systemach transakcyjnych oraz potrzeba posiadania informacji całościowych, zintegrowanych w skali banku, wspomagających proces podejmowania…

Istnienie zróżnicowanych cen na produkt

Sprzedaży produktów towarzyszy zazwyczaj proces świadczenia usług, których poziom może być zróżnicowany. Usługi świadczone na wyższym poziomie przy sprzedaży danego produktu uzasadniają wyższe ceny…

Autoodpowiedź jako narzędzie sprzedaży

Jeśli dopiero kompletujesz listę adresową, zrozumiałe jest, że nie chcesz inwestować w profesjonalne usługi dystrybucji e-zinów, dopóki nie zaczniesz zarabiać. Wraz z rozwojem listy rosną twoje…

Elastyczność zatrudnienia – ciąg dalszy

Jest rzeczą oczywistą że ludzie przyzwyczajają się do pracy w określonym miejscu, do kolegów, biurka, miejsca, w którym wieszają płaszcz, i tak dalej. Zmiana miejsca i treści pracy jest szczególnie…

Przepływ gotówki w przedsiębiorstwie

Biznesplan, jaki sporządziłem dla mojego czasopisma miał jedną poważną wadę. Potrafiliśmy sprzedawać przestrzeń reklamową, ale zanim wyszedł drugi numer Studenckiego przewodnika kulturalnego, zdałem…

Najniższe wynagrodzenie w Polsce

Obecne polskie najniższe wynagrodzenie nie wystarcza na utrzymanie jednej osoby, nie mówiąc już o utrzymaniu członków rodziny pracownika. Płace kobiet są u nas wyraźnie niższe od płac mężczyzn na…

Testowanie i wprowadzanie nowego produktu

Testowanie i wprowadzanie nowego produktu na rynek następuje po zakończeniu procesu technicznego rozwoju produktu. Produkt opracowany pod względem technicznym może być bezpośrednio przedmiotem…

Proces zarządzania strategicznego

Analiza zewnętrzna (analiza otoczenia) jest zbiorem czynności służących do badania makrootoczenia oraz otoczenia konkurencyjnego. Jej głównym zadaniem jest ustalenie:

Kształtowanie strategii aktywizacji sprzedaży

Elementem kształtowania strategii aktywizacji sprzedaży jest także wybór i określenie sposobu stosowania poszczególnych instrumentów. W tym przypadku decyzje dotyczą ustalenia form i środków reklamy,…