Wykorzystanie kredytu inwestycyjnego

Najczęściej, obok efektywności, dodatkowym warunkiem udzielenia kredytu jest określony udział własnych środków inwestora, co wymaga również analizy kosztów zamierzonej inwestycji oraz sytuacji materialnej inwestora. Ekonomicznym zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego są bowiem zyski i amortyzacja przedsiębiorstwa-inwestora.

Czytaj dalej Wykorzystanie kredytu inwestycyjnego

Szkoła zasobów i umiejętności w bankowości

Szkoła pozycyjna, podobnie jak planistyczna, kładzie nacisk na sformalizowanie procesu budowania strategii, korzystając z niezwykle wyrafinowanych oraz zo- peracjonalizowanych narzędzi i procedur. Ponieważ punkt ciężkości analizy przesuwa się z firmy na otoczenie, stopień swobody decyzyjnej menedżerów w odniesieniu do strategii jest zatem ograniczony. Strategie mają głównie charakter produktowo-rynkowy i powstają na poziomie strategicznych jednostek biznesu.

Czytaj dalej Szkoła zasobów i umiejętności w bankowości

Wskaźnik intensywności działania wypadków losowych

Kolejny wskaźnik techniczno-ubezpieczeniowy, który przedstawimy, jest stosowany przede wszystkim w ubezpieczeniach majątkowych. Jest to wskaźnik intensywności działania wypadków losowych i, określany jako stosunek sumy odszkodowań (wielkości Q) do sumy ubezpieczenia tych obiektów (tych rodzajów ryzyk), w których pojawiła się szkoda (tzn. wielkości Um). Wartość wskaźnika i wyznaczamy ze wzoru:

Czytaj dalej Wskaźnik intensywności działania wypadków losowych

MOTYWACJA A DĄŻENIA I OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW

Wracając do teorii motywacji trzeba powiedzieć, że specjaliści zwracali uwagę nie tylko na potrzeby, ale również na dążenia pracowników, z którymi trzeba się liczyć w praktyce motywowania. John W. Atkinson opracował model, w którym opisał trzy podstawowe dążenia ludzi:

Czytaj dalej MOTYWACJA A DĄŻENIA I OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW