Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Szkoła zasobów i umiejętności w bankowości

Szkoła pozycyjna, podobnie jak planistyczna, kładzie nacisk na sformalizowanie procesu budowania strategii, korzystając z niezwykle wyrafinowanych oraz zo- peracjonalizowanych narzędzi i procedur.…

Formy sprzedaży pozasklepowej

Najprostszymi formami sprzedaży pozasklepowej są formy han- Handel dlu ruchomego. Nie jest on związany z określoną miejscowością ruchomy i stałym miejscem sprzedaży. Podstawowe formy handlu ruchomego…

MOTYWACJA A DĄŻENIA I OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW

Wracając do teorii motywacji trzeba powiedzieć, że specjaliści zwracali uwagę nie tylko na potrzeby, ale również na dążenia pracowników, z którymi trzeba się liczyć w praktyce motywowania. John W.…

Kształtowanie się wielkości sprzedaży

Przedsiębiorstwo zmierza do regulowania cyklu życia produktu w taki sposób, aby wydłużyć fazy cyklu życia produktu, które wyrażają korzystne dla niego warunki działania. Towarzyszy temu dążenie do…