Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Decyzje strategiczne w prowadzeniu interesów

W planie tym określa się poszczególne zadania i działania konieczne do poprawnego ich wykonania w przewidzianym ściśle czasie oraz warunki, które muszą być dotrzymane przy realizacji poszczególnych…

Indeksy w praktyce ubezpieczeniowej

Warto zauważyć, że dla indeksu ułamkowego różnica jest przyrostem względnym Axvv badanego zjawiska, tak więc obrazuje ile jednostek przyrostu absolutnego Ax = x, -xo przypadło na jednostkę wyjściowej…

Prezentacja telewizyjna i na wideo

Wszystkie zasady tworzenia prezentacji, z jakimi dotychczas się zapoznaliśmy, mają zastosowanie również przy wystąpieniach na wideo i w telewizji. Ale obowiązują tu też inne reguły. Na wideo i w…

Skarbce

Skarbiec bankowy jest pomieszczeniem specjalnie zabezpieczonym i chronionym. Skarbce buduje się zazwyczaj ze zbrojonego betonu i lokalizuje w podziemiach banku. Wiele oddziałów operacyjnych posiada…

McDonald’s

Mniej więcej co czwarta restauracja w światowej sieci McDonald's stanowi własność koncernu, natomiast reszta jest prowadzona przez franchisobiorców. W naszym kraju proporcje wynoszą na razie pół na…

Możliwe typy struktur organizacyjnych w bankach

Banki różnią się zakresem świadczonych usług, wielkością, techniką pracy, poziomem kwalifikacji zatrudnionych pracowników, warunkami, w jakich funkcjonują itp. Stąd ich struktury mogą być różne. Poza…

Rodzaje badań marketingowych – kontynuacja

Większość danych można uzyskać za pomocą badań wtórnych opartych na źródłach wtórnych tak wewnętrznych (wytworzonych w banku), jak i zewnętrznych (powstałych w otoczeniu banku). Badania wtórne…

Rotacje ludzi w różnych miejscach organizacji

Istotnym warunkiem uaktywnienia i uelastycznienia wewnętrznego rynku pracy jest też traktowanie pracowników jako zasobu kadrowego całej firmy, nie zaś "własności" poszczególnych kierowników. Takie…

Sezon na McDonalda

Łańcuch restauracji McDonald's Kroca stał się modelem sieci restauracji szybkiej obsługi. Wstępna inwestycja w pojedynczy punkt wynosiła 250 000 dolarów, jednak stopa zwrotu była znacznie większa niż…

Kompetencje naczelnego kierownictwa – kontynuacja

Szefami większych firm są dzisiaj niemal z reguły ludzie z wyższym wykształceniem, znający daną branżę i przedsiębiorstwo, mający pewne doświadczenie w kierowaniu ludźmi, którzy odnieśli już…

Franchising indywidualny oraz podporządkowany

Franchising indywidualny jest typem podobnym do franchisingu bezpośredniego, gdzie w każdą transakcję franchisingową zaangażowany jest franchisodawca. Mamy zatem do czynienia z utworzeniem przez…