Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Możliwe typy struktur organizacyjnych w bankach

Banki różnią się zakresem świadczonych usług, wielkością, techniką pracy, poziomem kwalifikacji zatrudnionych pracowników, warunkami, w jakich funkcjonują itp. Stąd ich struktury mogą być różne. Poza…

Rodzaje badań marketingowych – kontynuacja

Większość danych można uzyskać za pomocą badań wtórnych opartych na źródłach wtórnych tak wewnętrznych (wytworzonych w banku), jak i zewnętrznych (powstałych w otoczeniu banku). Badania wtórne…

Rotacje ludzi w różnych miejscach organizacji

Istotnym warunkiem uaktywnienia i uelastycznienia wewnętrznego rynku pracy jest też traktowanie pracowników jako zasobu kadrowego całej firmy, nie zaś "własności" poszczególnych kierowników. Takie…

Sezon na McDonalda

Łańcuch restauracji McDonald's Kroca stał się modelem sieci restauracji szybkiej obsługi. Wstępna inwestycja w pojedynczy punkt wynosiła 250 000 dolarów, jednak stopa zwrotu była znacznie większa niż…

Kompetencje naczelnego kierownictwa – kontynuacja

Szefami większych firm są dzisiaj niemal z reguły ludzie z wyższym wykształceniem, znający daną branżę i przedsiębiorstwo, mający pewne doświadczenie w kierowaniu ludźmi, którzy odnieśli już…

Franchising indywidualny oraz podporządkowany

Franchising indywidualny jest typem podobnym do franchisingu bezpośredniego, gdzie w każdą transakcję franchisingową zaangażowany jest franchisodawca. Mamy zatem do czynienia z utworzeniem przez…

McDonald’s cz. III

Następnie księgowy opowiada szczegółowo o finansach firmy. Chodzi o uzmysłowienie kandydatowi, ile może zarobić. Po rozmowie z Timothym Fentonem, szefem McDonald's Polska i jego pozytywnej opinii,…

Wybór segmentu rynku

Wybór segmentu rynku, który przedsiębiorstwo zamierza obsługiwać, należy do jednej z najważniejszych decyzji. Decyzja ta w gruncie rzeczy przesądza o charakterze działalności przedsiębiorstwa. Jej…

Zarządzanie strategiczne w bankowości cz. II

Przykład innego, bardziej zintegrowanego podejścia do zarządzania bankiem prezentuje D. Strahl . Przedstawia ona ogólne ramy koncepcji modelu zarządzania bankiem przez cele w postaci następujących…

Wykorzystanie kredytu inwestycyjnego

Najczęściej, obok efektywności, dodatkowym warunkiem udzielenia kredytu jest określony udział własnych środków inwestora, co wymaga również analizy kosztów zamierzonej inwestycji oraz sytuacji…

Szkoła zasobów i umiejętności w bankowości

Szkoła pozycyjna, podobnie jak planistyczna, kładzie nacisk na sformalizowanie procesu budowania strategii, korzystając z niezwykle wyrafinowanych oraz zo- peracjonalizowanych narzędzi i procedur.…