Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Osiąganie celów za pomocą marketingu

Cele mogą być formułowane przez przedsiębiorstwo w sposób otwarty lub zamknięty. Formułowanie celu w sposób otwarty polega wyłącznie na określaniu kierunku jego zmian. Tym kierunkiem może być np. maksymalizowanie wielkości sprzedaży lub poziomu zysku, zwiększanie udziału w rynku, minimalizowanie poziomu kosztów itp. Formułowanie celu w sposób zamknięty to określenie dokładnej jego wielkości, która ma być osiągnięta w danym czasie, a więc określenie dokładnej wielkości sprzedaży, poziomu zysku itp., co ułatwia programowanie instrumentów i działań marketingowych oraz kontrolę ich skuteczności z punktu widzenia realizacji konkretnie ustalonego celu. Po osiągnięciu dokładnej wielkości celu może się on przekształcać w cel formułowany w sposób otwarty.

Osiąganie celów za pomocą marketingu wymaga posiadania Marketing i użytkowania przez przedsiębiorstwo określonej wielkości i struk- a zasoby tury zasobów. Występują one w postaci zdolności wytwórczej, wielkości sieci handlowej i magazynowej, zatrudnionych pracowników oraz posiadanych środków finansowych. Zasoby te tworzą materialną podstawę uruchamiania instrumentów i działań marketingowych.

Wielkość i struktura zasobów wywierają bezpośredni wpływ na poszczególne instrumenty i działania marketingu, a w konsekwencji na jego potencjał w procesie oddziaływania na zjawiska rynkowe. Jeżeli przedsiębiorstwo dysponuje dużymi zasobami o odpowiedniej strukturze, to sprzyja to kształtowaniu pożądanego zbioru instrumentów i działań marketingowych. Zasoby mogą jednak występować w ograniczonej ilości. Może to dotyczyć wszystkich zasobów lub niektórych spośród nich. W zależności od stopnia dostępności poszczególnych zasobów mogą one tworzyć ostrzejsze lub łagodniejsze ograniczenia w procesie kształtowania zintegrowanego zbioru instrumentów i działań.

Zasoby o najniższym stopniu dostępności tworzą ograniczenia przyjmowane jako wielkość dana, przy której następuje integracja poszczególnych instrumentów i działań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.