Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Osiągane korzyści z działań marketingowych

Każdy z nas może samodzielnie podjąć próbę oceny, w skali od 1 do 10, kompetencji swojej firmy w zakresie planowania przedsięwzięć i ich wykonania. Ci, którzy oceniliby swoje działania w dziedzinie planowania marketingowego i sprawności realizacji na minimum 8,0, mogliby właściwie od razu zakończyć lekturę tej książki. Może ona bowiem pomóc im tylko w weryfikacji obecnych działań i porównaniu ich z innymi. Jesteśmy jednak przekonani, że i jedni, i drudzy (to znaczy ci, którzy mieli mniej niż 8,0) znajdą w naszej pracy materiał do przemyśleń, a podane przykłady pomogą im zwiększyć praktyczne umiejętności planowania marketingowego.

Jak już wspomniano, planowanie marketingowe niesie ze sobą wiele korzyści. Należą do nich między innymi: likwidacja wewnętrznych barier, poprawa komunikacji wewnętrznej, ograniczenie kosztów, określenie kierunków działania, zwiększenie możliwości kontroli i oceny działań, lepsze uświadamianie sobie zmian zachodzących na rynku oraz wzrost skuteczności podejmowanych decyzji. Niestety, jak dowodzi praktyka, wszystkie te korzyści nie zawsze są osiągane w równie wysokim stopniu. W tabeli 0.1 przedstawiono te sfery działania organizacji, na które, według badanych, planowanie marketingowe wywarło najmniejszy wpływ.

Jak widać, planowanie marketingowe wywiera najmniejszy pozytywny wpływ na zdolność firmy do przewidywania nieoczekiwanych zdarzeń i reagowania na nie. Nawet w tych firmach, w których proces planowania ma bardzo poprawny przebieg, menedżerowie nie są w stanie przewidzieć wszystkich nieoczekiwanych zdarzeń.

Mimo że badani mieli, ogólnie rzecz biorąc, dobre samopoczucie, to jednak jest jeszcze wiele do poprawienia w realizowanych procesach planowania. Mamy więc nadzieję, że niniejsza praca będzie pomocna w zwiększaniu efektywności prowadzonych działań rynkowych, a jednocześnie ułatwi eliminowanie wad procesu planowania. W książce tej, w rozdziałach od drugiego do dziewiątego, wykorzystano autorską koncepcję spirali planowania marketingowego przedstawioną na ilustracji 0.4.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.