Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Operacje zarejestrowane na koncie bankowym

Spółdzielni As oddział banku przyznał 60 tys. kredytu w rachunku bieżącym, co stanowi równocześnie górną granicę zadłużenia limit kredytu będzie obniżony w określonym terminie o 20 tys. zł. Na rahunkach bankowych zarejestrowano następujące operacje:

– 1) poleceniem przelewu zapłacono podatek 60 tys. zł

– 2) odbiorca uregulował należność w wysokości 10 tys. zł (60-10)

– 3) zrealizowano czek na 9 tys. zł kredyt wynosi 59 tys. zł (50 + 9)

– 4) upłynął termin spłaty części kredytu, co obniżyło dopuszczalną granicę do 40 tys. zł (60-20) ponieważ wykorzystany kredyt jest wyższy, należy przeksięgować 19 tys. zł na rachunek kredytu przeterminowanego zadłużenie w rachunku bieżącym wyniesie wówczas 40 tys. zł, zgodnie z ustaloną granicą

– 5) na rachunek bieżący wpłynęło 25 tys. zł, saldo rachunku wynosi 15 tys. zł

– 6) spłacono zadłużenie przeterminowane w wysokości 19 tys. zł.

Niektóre banki dopuszczają do powstawania salda debetowego także na rachunkach osób fizycznych, co jest równoznaczne z udzieleniem kredytu kasowego. Na przykład PKO BP dopuszcza w regulaminie dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych honorowanie dyspozycji płatniczych właściciela tego rachunku nawet w przypadku braku bieżącego pokrycia. Posiadacz takiego rachunku może więc faktycznie korzystać z kredytu kasowego, którego wysokość nie może przekroczyć deklarowa- nycii wpływów mleslęcznycK (np. lub emerytury). Korzy stanie z tego przywileju nie wymaga zawierania umowy kredytowej, bo wynika z ogólnych warunków umowy o rachunek oszczędnościowo-roz- liczeniowy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.