Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Największa siła TQM

Kierunki rozpowszechniania kultury jakości W banku i reakcje według koncepcji TQM podejście systemowe (traktowanie całego przedsiębiorstwa jako systemu) oraz wagę obsługi klienta. Kierunki rozpowszechniania kultury jakości w banku i reakcje, jakie temu towarzyszą w trakcie stosowania koncepcji TQM, przedstawiono na rys. 4.8.

Wynikiem zrozumienia założeń systemu jest taka organizacja, w której środowisko wewnętrzne i dbałość o zadowolenie klienta wspólnie dążą do osiągnięcia przyjaznych miejsc pracy oraz satysfakcji klienta rozwijającego się, dochodowego banku.

Największą siłą TQM jest pokazanie, że wzrost, zyskowność, satysfakcja klienta oraz przyjazne środowisko pracy nie wykluczają się, ale wzajemnie się wspierają i są niezbędne w długiej drodze do sukcesu. Kulturę jakości, która jest wynikiem zmian w zachowaniu, można osiągnąć postępując zgodnie z sześcioma wartościami [106, s. 5]:

– 1) firma, dostawca i nabywca to elementy jednego systemu

– 2) brak formalnych relacji podwładny-zwierzchnik

– 3) otwartość i szczerość w komunikacji

– 4) dostępność wszelkich informacji we wszystkich działaniach

– 5) orientacja procesowa

– 6) sukcesy i porażki są źródłami pouczających doświadczeń.

6 wartości w kulturze jakośći

Wartość 1 wywodzi się z idei, że firma stanowi system, którego sukces jest uzależniony od wyników poszczególnych jego elementów, tj. dostawców i nabywców (oferentów i klientów), przy czym każdy pracownik jest jednocześnie dostawcą i nabywcą w stosunku do innych pracowników. Dużą wagę przywiązuje się do pracy w zespole. W przypadku wystąpienia problemu zespół stara się wspólnie określić przyczynę i proponuje rozwiązanie współpraca opiera się na lojalności i wzajemnym wspieraniu się.

Wartość 2 zawiera wskazówki dotyczące niewywierania presji na pracownikach. Ludzie łatwiej i skuteczniej uczą się, gdy są darzeni zaufaniem, gdy wiedzą, że mogą polegać na zwierzchnikach oraz odczuwają, że zwierzchnicy również polegają na nich.

Wartość 3 dotyczy jasnego i cierpliwego tłumaczenia problemów innym osobom, co zapobiega powstawaniu konfliktów między ludźmi. Rozmowie powinno towarzyszyć uczucie empatii, wtedy rozmówcy pełniej się zrozumieją i łatwiej osiągną kompromis. Równie ważna jak empatia jest umiejętność słuchania, nawet wtedy, gdy wymaga to dużego wysiłku ze strony słuchającego – zwierzchnika, który nie zgadza się z opinią swego rozmówcy – podwładnego. Każdy powinien mieć szansę wypowiedzenia się.

Wartość 4 kładzie nacisk na dostęp do informacji. Struktura organizacyjna wszystkich nowoczesnych firm skupia się na zespołach (ludzkich), procesach i projektach. Znaczenie hierarchii w nich maleje, technologia umożliwia bezpośredni dostęp do informacji wszystkim pracownikom, którzy jej potrzebują do wykonywania pracy. W powiązaniu z otwartą komunikacją, dostęp do informacji o wielkości sprzedaży, potrzebach klienta, zamówieniach, dostawach, realizacji zamówień, finansach, działaniach różnych ludzi i zespołów, informacji o tym, jak postępy własnego zespołu wpływają na działania innych zespołów i odwrotnie, staje się źródłem korzyści wynikających ze zdrowej konkurencji. Jawność podejmowanych decyzji umacnia ludzi w przekonaniu o ich słuszności i trafności.

Wartość 5 – zorientowanie procesowe – pozwala na bardziej efektywny sposób pracy, na przykład w postaci pracy grupowej, współpracy między działami firmy podczas trwania procesu, a przede wszystkim pozwala zrozumieć, jak faktycznie firma pracuje.

Wartość 6 to założenie, że wszystkie doświadczenia są pouczające i mogą przynieść korzyści w przyszłości. Nigdy nie można przewidzieć, jaki wynik na pewno przyniesie aktualnie rozwiązywane zadanie, ale każda praca powinna być wykonywana w jak najwyższym stopniu na podstawie posiadanych doświadczeń, informacji i wiedzy. Chociaż porażka nie jest doświadczeniem przyjemnym, to jednak

W przyszłości, gdy być może nastąpi podobna sytuacja, pozwoli uniknąć podobnego błędu. Osiągnięcie sukcesu daje poczucie siły, którą należy wykorzystać w dalszej pracy.

Powyższe wartości mogą wydawać się wyidealizowane, ale wszystkie firmy, które osiągnęły sukces i są stawiane za wzór, bazują na tego rodzaju założeniach. Przedstawiają one powszechnie znane prawdy. Postępowanie zgodnie z nimi wymaga jednak całkowitego zaangażowania i współpracy na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej firmy. Podobnie jest z ogólną ideą TQM, która w swojej koncepcji jest również prosta, ale postępowanie zgodnie z jej zasadami jest bardzo trudne do zrealizowania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.