Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Leasing

Transakcje leasingowe mogą przebiegać między podmiotami gospodarczymi bez udziału banku lub z jego udziałem. W istocie rzeczy leasing jest alternatywną wobec kredytu, formą finansowania. Jednak banki często włączają się do transakcji leasingowych, zwłaszcza przy finansowaniu inwestycji. Nazwa „leasing” nie ma polskiego odpowiednika, a pochodzi od angielskiego „to lease”, co oznacza wydzierżawić lub wypożyczyć. W rozumieniu ekonomicznym termin (słowo) leasing określa rozmaite rodzaje runów leasingowych zawieranych w krajach rozwiniętych.

Zawierane na ich podstawie transakcje leasingowe polegają na dostarczaniu przez leasingodawcę leasingobiorcy ustalonego umownie przedmiotu leasingu, np. urządzeń, budynków. Ale właścicielem przedmiotu umowy leasingowej pozostaje leasingodawca, co nadaje leasingowi charakter zbliżony do dzierżawy. Umowa może jednak przewidywać przeniesienie własności na leasingobiorcę po upływie określonego czasu. Leasingobiorca zobowiązuje się do płacenia ustalonej w umowie opłaty leasingowej rozłożonej na raty. Gdy umowa przewiduje przeniesienie własności na leasingobiorcę, raty leasingowe, obok opłaty leasingowej (za dzierżawę), obejmują także część zapłaty za nabywany obiekt. Ten sposób przekazywania dóbr do odpłatnego użytkowania stał się w rozwiniętej gospodarce rynkowej formą alokacji kapitału, będąc równocześnie atrakcyjną metodą finansowania inwestycji. Rozróżnia się dwie formy leasingu:

– leasing bezpośredni, gdy producent bezpośrednio oddaje swoje wyroby w użytkowanie innym przedsiębiorstwom,

– leasing pośredni, gdy między producentem a użytkownikiem występuje pośrednik.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.