Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Kształtowanie strategii aktywizacji sprzedaży

Elementem kształtowania strategii aktywizacji sprzedaży jest także wybór i określenie sposobu stosowania poszczególnych instrumentów. W tym przypadku decyzje dotyczą ustalenia form i środków reklamy, środków promocji itp., czasu ich stosowania, terminów uruchomienia oraz określenia szczegółowej procedury postępowania przy wykorzystaniu poszczególnych instrumentów.

Wydatki W procesie kształtowania strategii aktywizacji sprzedaży na- aktywizację stępuje podział środków finansowych pochodzących z budżetu sprzedaży promocyjnego. W podziale tym największa część przypada zazwyczaj wydatkom na reklamę i sprzedaż osobistą. Ogólnie rzecz biorąc, zależy ona przede wszystkim od rodzaju oferowanego produktu. W przypadku pewnych produktów mało sensowne jest wydatkowanie znacznych kwot na ich reklamę, w przypadku innych zaś – na sprzedaż osobistą.

Kształtowanie strategii aktywizacji sprzedaży nie może być oderwane od kształtowania innych elementów strategii mar- aktywizacji ketingowej, a więc od strategii produktu i strategii dystrybucji, sprzedaży Obie te strategie dostarczają bowiem treści, która za pomocą a inne strategie instrumentów aktywizacji sprzedaży ma być przekazywana na rynek. Treść ta określa zarówno formę komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, jak również pożądany udział poszczególnych instrumentów aktywizacji sprzedaży w ogólnym oddziaływaniu na rynek.

Strategia aktywizacji sprzedaży zależy m.in. od rodzaju produktu, jego funkcji, wyposażenia, ceny, formy i miejsca sprzedaży. Przedsiębiorstwo może także dostosować opakowanie, oznakowanie produktu, miejsce jego sprzedaży, sposób jego prezentacji itp. do sprawdzonego już w praktyce sposobu komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i skutecznych działań promocyjnych lub reklamowych.

Kształtowanie instrumentów aktywizacji sprzedaży nie może nastąpić w wyniku samego tylko opracowania strategii produktu i dystrybucji, ponieważ instrumenty te mogą również wpływać aktywnie na opracowywanie struktury marketingu. Już w procesie kształtowania strategii produktu i dystrybucji należy równolegle opracowywać strategię aktywizacji sprzedaży jako środek komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem oraz jako zwarty zespół instrumentów wspierających sprzedaż. W przeciwnym przypadku niemożliwe byłoby zintegrowanie wszystkich instrumentów i działań w ramach marketingu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.