Kształtowanie się wielkości sprzedaży

Przedsiębiorstwo zmierza do regulowania cyklu życia produktu w taki sposób, aby wydłużyć fazy cyklu życia produktu, które wyrażają korzystne dla niego warunki działania. Towarzyszy temu dążenie do skracania okresu działania w warunkach niekorzystnych.

Podstawowym czynnikiem decydującym o wyborze kierunków regulowania cyklu życia produktu jest kształtowanie się podstawowych wielkości ekonomicznych w poszczególnych jego fazach. Dotyczy to przede wszystkim poziomu kosztów przeciętnych oraz poziomu zysku. Kształtowanie się kosztów przeciętnych zależy bezpośrednio od wielkości sprzedaży. Wielkość ta jest stosunkowo mała w fazie I cyklu życia produktu oraz malejąca w fazie IV, co wpływa na kształtowanie się kosztów przeciętnych na stosunkowo wysokim poziomie. Stosunkowo wysoki poziom kosztów przy innych czynnikach nie zmienionych wpływa z kolei na kształtowanie się zysku na relatywnie niskim poziomie.

Z punktu widzenia kształtowania się wielkości sprzedaży, poziomu kosztów i poziomu zysku celowe jest takie regulowanie cyklu życia produktu, które zmierza do skracania faz I i IV oraz wydłużania faz II i III. Wynikające stąd kierunki regulowania cyklu życia produktu są zgodne z kierunkami, które wynikają z celów towarzyszących poszczególnym fazom. Spośród przedstawionych uprzednio różnych rodzajów cyklu życia produktu za najkorzystniejszy dla przedsiębiorstwa może być uznany rodzaj zaprezentowany na rysunku 7.9b.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *