Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Kształtowanie się wielkości sprzedaży

Przedsiębiorstwo zmierza do regulowania cyklu życia produktu w taki sposób, aby wydłużyć fazy cyklu życia produktu, które wyrażają korzystne dla niego warunki działania. Towarzyszy temu dążenie do skracania okresu działania w warunkach niekorzystnych.

Podstawowym czynnikiem decydującym o wyborze kierunków regulowania cyklu życia produktu jest kształtowanie się podstawowych wielkości ekonomicznych w poszczególnych jego fazach. Dotyczy to przede wszystkim poziomu kosztów przeciętnych oraz poziomu zysku. Kształtowanie się kosztów przeciętnych zależy bezpośrednio od wielkości sprzedaży. Wielkość ta jest stosunkowo mała w fazie I cyklu życia produktu oraz malejąca w fazie IV, co wpływa na kształtowanie się kosztów przeciętnych na stosunkowo wysokim poziomie. Stosunkowo wysoki poziom kosztów przy innych czynnikach nie zmienionych wpływa z kolei na kształtowanie się zysku na relatywnie niskim poziomie.

Z punktu widzenia kształtowania się wielkości sprzedaży, poziomu kosztów i poziomu zysku celowe jest takie regulowanie cyklu życia produktu, które zmierza do skracania faz I i IV oraz wydłużania faz II i III. Wynikające stąd kierunki regulowania cyklu życia produktu są zgodne z kierunkami, które wynikają z celów towarzyszących poszczególnym fazom. Spośród przedstawionych uprzednio różnych rodzajów cyklu życia produktu za najkorzystniejszy dla przedsiębiorstwa może być uznany rodzaj zaprezentowany na rysunku 7.9b.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.