Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Intensywność dystrybucji towarów – ciąg dalszy

Nie mniej ważne jest stworzenie nabywcom warunków wygodnych zakupów. Zapewnienie fizycznej osiągalności poszukiwanego produktu, choć ważne, może nie być wystarczające. Jest bowiem sprawą nieobojętną, w jakich warunkach są dokonywane zakupy pożądanych produktów. Warunki sprzedaży wpływają nie tylko na postawy nabywców, ale także kształtują wyobrażenia o ofercie towarowej.

Aspiracje finalnych odbiorców mogą się także odnosić do uzyskiwania określonej satysfakcji z kontaktów ze sklepem. Odczuwanie takiej satysfakcji może wynikać ze sposobu oferowania produktów bądź z ogólnych impresji nie związanych bezpośrednio z żadnym z warunków sprzedaży. Wyobrażenia powstające w wyniku osiągania lub braku satysfakcji, choć trudno uchwytne, mają jednak tendencję do utrwalania się. Stąd też konieczne jest ich poznawanie i uwzględnianie przy kształtowaniu sposobu oferowania produktów.

Dla kształtowania sposobu oferowania produktów ważny jest ponadto fakt, że aspiracje nabywców nie są zazwyczaj jednorodne i stałe. Grupy nabywców mogą bowiem formułować odmienne wymagania co do zapewnienia fizycznej osiągalności produktów oraz warunków ich nabywania. Uwzględnienie zmienności aspiracji nabywców oznacza, że dany produkt może być oferowany w różnorodny sposób, odpowiadający wymaganiom formułowanym przez poszczególne grupy nabywców.

Grupy O wyborze rodzajów sklepów, ich lokalizacji, form sprzedaży itp. produktów decyduje także rodzaj produktu będącego przedmiotem sprzedaży. W konsekwencji zatem produkt przesądza również o pożądanym stopniu intensywności rozmieszczenia go na rynku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.