Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Indeksy w praktyce ubezpieczeniowej

Warto zauważyć, że dla indeksu ułamkowego różnica jest przyrostem względnym Axvv badanego zjawiska, tak więc obrazuje ile jednostek przyrostu absolutnego Ax = x, -xo przypadło na jednostkę wyjściowej wartości x0 z okresu podstawowego. Wyrażony procentowo przyrost względny jest określany mianem tempa wzrostu tw

Musimy uwzględnić podział indeksów wynikający z faktu, że mamy do czynienia z różnymi sposobami ustalania tzw. okresu podstawowego. Okresem podstawowym może być okres raz ustalony, niezmienny dla każdego okresu badanego (indeksy o stałej podstawie), bądź też okres podstawowy może ulegać zmianie wraz z okresem badanym (indeksy o podstawie zmiennej). Najczęściej, jeśli chodzi o indeksy o podstawie zmiennej, rozważamy indeksy łańcuchowe charakteryzujące się tym, że okresem podstawowym jest okres bezpośrednio poprzedzający okres badany. Tak więc w naszych rozważaniach pozostaniemy przy dwóch rodzajach indeksów:

– Indeksy proste (indywidualne) o podstawie Stałej,

– Inileksy proste (indywidualne) o podstawie zmiennej (indeksy łanCU- chowe).

Najczęściej w praktyce ubezpieczeniowej stosujemy indeksy procentowe, dlatego wzory zaprezentujemy dla indeksów procentowych.

Indeksy proste (indywidualne) o podstawie stałej wskazują, ile razy badane zjawisko w okresie badanym jest większe od tego zjawiska w okresie podstawowym. Wartość tego wskaźnika dynamiki (indeksu) wyznaczamy dzieląc wielkość zjawiska w poszczególnych badanych okresach przez tę samą wielkość, obrazującą wielkość tego zjawiska w okresie podstawowym, zwaną podstawą indeksu. Jeżeli kolejne wyrazy szeregu dynamicznego obrazującego wielkość badanego zjawiska w poszczególnych okresach oznaczymy przez JCI, X2, 3, …» xn, a wielkość badanego zjawiska w okresie podstawowym oznaczymy przez xo to procentowe wskaźniki dynamiki (indeksy) proste o stałej podstawie będą miały postać:

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.