Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Hurtownie danych

Wzrastająca ilość informacji poddawanych analizie w różnych systemach transakcyjnych oraz potrzeba posiadania informacji całościowych, zintegrowanych w skali banku, wspomagających proces podejmowania decyzji, stały się podstawą do realizacji technologii hurtowni danych. Twórca nowoczesnej idei hurtowni danych – William H. Inmon – definiuje hurtownie jako zorientowany tematycznie, integralny i uwzględniający wymiar czasowy zbiór danych wykorzystywany w procesie podejmowania decyzji [52]. Z podanej definicji wynika, że hurtownie danych, niezależnie od rodzaju zastosowania i zawartych w nich danych, cechuje:

– orientacja podmiotowa – informacje gromadzone są z nastawieniem na klienta, produkt czy walutę, a nie na obsługę określonej funkcji transakcyjnej (jak ma to miejsce w systemach transakcyjnych) tematyka danych, a nie ich przeznaczenie czy pochodzenie, decyduje o ich lokalizacji w zbiorczej bazie danych

– integralność – hurtownia danych integruje dane rozproszone w różnych systemach transakcyjnych funkcjonujących w bankach dane pochodzące z różnych źródeł powinny być poddawane konwersji i ujednolicaniu formatów, jednostek miar itp.

– uwzględnienie wymiaru czasu – każda informacja zawarta w hurtowni reprezentowana jest historycznie, prezentując zmiany w czasie kolejne wprowadzane do zbiorczej bazy dane nie zastępują istniejących już danych, ale tworzą następną warstwę czasową.

Dodatkową cechą charakteryzującą hurtownie danych podawaną przez niektórych autorów jest nieulotność: dane zasilające hurtownię służą tylko do odczytu i nie podlegają żadnym zmianom (por. [53]).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.