Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Formy sprzedaży pozasklepowej

Najprostszymi formami sprzedaży pozasklepowej są formy han- Handel dlu ruchomego. Nie jest on związany z określoną miejscowością ruchomy i stałym miejscem sprzedaży. Podstawowe formy handlu ruchomego to:

– sprzedaż obnośna

– sprzedaż obwoźna

– targowiska

– handel uliczny.

Z punktu widzenia techniki sprzedaży najprostszą formą handlu ruchomego jest sprzedaż obnośna. Może ona polegać na akwizycji towarów lub ich bezpośredniej sprzedaży. Sprzedaż ta może być prowadzona zarówno przez samych wytwórców (np. produkty rolne, dzieła sztuki, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, wydawnictwa), jak też przez zatrudnionych akwizytorów. W rozwiązaniach współczesnych sprzedaży obnośnej, zwłaszcza przy sprzedaży nowych produktów, wprowadza się bardziej zorganizowane metody działania. Spośród nich najbardziej skuteczną formą jest organizowanie w mieszkaniach konsumentów spotkań z potencjalnymi nabywcami w celu demonstrowania im oferowanych produktów, zapoznania z zastosowaniem tych produktów i dokonaniem sprzedaży.

Bardziej zorganizowaną formą handlu ruchomego jest sprzedaż obwoźna. Jest ona prowadzona za pośrednictwem specjalnie przygotowanych samochodów-sklepów objeżdżających ośrodki wiejskie i turystyczne, zwłaszcza tam, gdzie nieopłacalne jest utrzymywanie stałej sieci sklepowej. Sprzedaż obwoźna czasami stanowi uzupełnienie oferty miejscowego punktu sprzedaży i w ten sposób poszerza możliwości wyboru towarów. W sprzedaży tej jest oferowany stosunkowo szeroki asortyment artykułów żywnościowych i nieżywnościowych, dostosowany do potrzeb lokalnych nabywców. Jest to jednak dość kosztowna forma sprzedaży ze względu na wysokie koszty eksploatacji i amortyzacji taboru, koszty kwalifikowanej obsługi oraz ubytki towarów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.