Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Fazy i kryteria wyboru kanałów dystrybucji – kontynuacja

Ograniczenie liczby alternatywnych rozwiązań do tej, która umożliwi szczegółową ocenę, następuje w fazie analizy alternatywnych rozwiązań. Kryteriami wykorzystywanymi w tej fazie są najczęściej: niezbędne nakłady finansowe na wdrożenie każdego alternatywnego rozwiązania, konieczny czas na to wdrożenie, możliwości przedsiębiorstwa i jego siła przetargowa oraz możliwości wykorzystania pożądanych pośredników.

Wyboru kanału dystrybucji dokonuje się w fazie oceny i wyboru kanałów (kanału). Faza ta obejmuje analizę i ocenę porównawczą ograniczonej liczby alternatywnych rozwiązań. Podstawowym kryterium wykorzystywanym w tej fazie jest szacowana wielkość i relacje między nakładami a efektami odnoszącymi się do poszczególnych rozwiązań. W tej fazie procesu wyboru kanałów dystrybucji istotną rolę odgrywają również kryteria jakościowe: możliwość bezpośredniego oddziaływania przedsiębiorstwa na zachowania innych, ograniczenia prawne, rzeczywiste możliwości wykorzystywania pożądanych typów ogniw pośredniczących.

Ostatnią fazą w procesie wyboru kanałów dystrybucji jest faza wyboru uczestników kanałów (kanału) dystrybucji. Nie chodzi w tym przypadku tylko o uczestników, którzy zapewnią najsprawniejszy przebieg procesu doprowadzania towarów do finalnych odbiorców, ale także o tych, którzy są skłonni do współdziałania z przedsiębiorstwem dokonującym wyboru kanałów dystrybucji. Dlatego też ostateczny wybór uczestników kanałów dystrybucji jest dokonywany w drodze kompromisu uwzględniającego zarówno potrzeby i aspiracje producenta, jak też jego możliwości skłonieniaposzczególnych pośredników do współdziałania i odwrotnie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.