Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Jak działają banki w naszym kraju

W skład zespołu autorskiego wchodzą pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu zajmujący się od dłuższego czasu problematyką bankową. W zespole autorskim są również pracownicy następujących banków: Narodowy Bank Polski – Oddział Okręgowy we Wrocławiu (Joanna Bronny-Donda), Bank Zachodni – Centrala we Wrocławiu (Józef Dudziak, Grzegorz Rogowski), Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni – Centrala we Wrocławiu (Stanisław Kowalczyk). Współpracują oni od wielu lat z Wydziałem Zarządzania i Informatyki AE.

Praca składa się z siedmiu rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony jest omówieniu ważniejszych problemów związanych z określaniem strategii banku i zarządzaniem strategicznym. Celem zarządzania strategicznego jest znalezienie optymalnych kierunków rozwoju banku i określenie najbardziej atrakcyjnej, dla ich skutecznej realizacji, kombinacji zasobów. Definiując strategię banku, wyszczególnia się rodzaje produktów, określa się rynki, na których działa bank, a także sposób realizacji zdefiniowanej wizji gwarantującej atrakcyjną pozycję rynkową. Opracowanie strategii banku wymaga szczegółowej analizy i oceny posiadanych zasobów oraz poznania otoczenia, w którym bank funkcjonuje. Zebranie informacji charakteryzujących wewnętrzną i zewnętrzną sytuację banku stanowi punkt wyjścia analizy różnorodnych możliwości rozwoju i strategii oraz ich oceny, co umożliwi podjęcie decyzji o wyborze konkretnej strategii oraz zaplanowanie przedsięwzięć koniecznych do realizacji tej strategii, a także przydział niezbędnych środków. Istotnym elementem w procesie zarządzania strategicznego jest kontrola strategii. Pozwala ona na dokonywanie korekt w trakcie realizacji strategii banku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.