Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Decyzje strategiczne w prowadzeniu interesów

W planie tym określa się poszczególne zadania i działania konieczne do poprawnego ich wykonania w przewidzianym ściśle czasie oraz warunki, które muszą być dotrzymane przy realizacji poszczególnych czynności i zadań (technologiczne, ekonomiczne, organizacyjne), a także warunki zewnętrzne (np. ochrony środowiska). Plan ten, ustalając szczegółowo zakres podejmowanych działań, określa również bezpośrednich wykonawców poszczególnych działań. Ustalenia planu operacyjnego mogą być bardziej konkretyzowane przez specjalne plany wykonawcze i harmonogramy pracy.

Specyficzne Chociaż granice między planowaniem strategicznym a planowa- cechy planów niem operacyjnym nie zawsze są wyraźne, procesy te jednak mają własne, specyficzne cechy odzwierciedlające obszary, procedury i znaczenie.

Znaczenie. Decyzje strategiczne są z reguły ważniejsze dla przedsiębiorstwa niż decyzje operacyjne. Jeżeli przedsiębiorstwo dokona prawidłowego wyboru rynku docelowego, to ma szanse na osiągnięcie sukcesu nawet wtedy, gdy popełni błąd w fazie realizacji. Ale nawet najlepsza struktura marketingu-mix (ujęta w planie operacyjnym) nie zrekompensuje strat spowodowanych wadliwym wyborem rynku docelowego.

Regularność. Formułowanie strategii jest procesem ciągłym i nieregularnym. Działania operacyjne są planowane periodycznie z wyraźnie określoną procedurą czasową (np. rok, kwartał).

Istota problemów. Problemy strategiczne są zwykle słabo ustrukturyzowane (często unikatowe). Dlatego też występuje duża niepewność i ryzyko związane z formułowaniem strategii. Problemy operacyjne (np. określanie budżetu promocji) są relatywnie bardziej ustrukturyzowane i powtarzalne ze swej istoty. Stąd ryzyko związane z nimi jest mniejsze i łatwiejsze do określenia. Ponadto formułowanie strategii zakłada uwzględnianie większej liczby możliwych wariantów niż formułowanie działań wykonawczych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.