Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Decyzja o odejściu z firmy

Trzeba zauważyć, iż nawet łagodniejsze formy zwolnień przez zakład, takie jak przejście na wcześniejszą emeryturę czy zmiana kontraktu na czasowy, a nawet na część etatu, powodują przykre następstwa dla zainteresowanych, m.in.: spadek statusu społecznego, obniżenie standardu życia, depresje, załamania. Powinno się więc szczególnie dbać o tryb i sposób rozwiązania stosunku pracy, i to w interesie obu stron.

Decyzja o odejściu z firmy z inicjatywy pracownika może mieć – o czym już była mowa – również swoje uzasadnienie. Chodzi tu nie tylko o względy materialne, dogodność dojazdu itd., lecz również o względy rozwojowe. Z różnych powodów obiektywnych czy też subiektywnych pracownik może nie mieć bądź może nie dostrzegać możliwości swego rozwoju w firmie i zaspokojenia swoich aspiracji. Dzieje się tak na przykład, gdy dużo osób z dobrymi kwalifikacjami oczekuje na awans na wyższe stanowiska, których jest stosunkowo mało. Zmiana pracy (firmy) jawi się wtedy jako naturalne dążenie do znalezienia stanowiska odpowiadającego własnym aspiracjom. Co więcej, może to być społecznie pożyteczne, a więc podyktowane chęcią rozwijania talentów dla służby publicznej. Niemniej ten ruch „od organizacji” powinien być gruntownie przemyślany przez pracownika, w sytuacji zaś przekonania o celowości takiego postępowania powinno się szukać „łagodnej” formy odejścia, nie wywołującej nagłego zerwania stosunku pracy, a więc uwzględniającej sytuację i interes partnera.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.