Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

KRYTERIA OCEN

W zależności od celu stosuje się różne kryteria i ich zestawy. Podstawowe znaczenie mają kryteria:- kwalifikacyjne (kompetencyjne),

Efektywność rozwoju zawodowego – dalszy opis

Zgodnie z tym, co już wcześniej powiedziano, warto preferować opracowywanie tzw. modułów szkoleniowych i "aplikować" poszczególne moduły tylko tym osobom, którym są one potrzebne.

Trzy podstawowe typy ugrupowań kapitałowych

Ugrupowanie koncernowe charakteryzuje się tym, że spółka zarządzająca ugrupowaniem posiada ponad 50% akcji w każdej ze spółek „córek”. Równocześnie w jakimś stopniu zarządza nimi, spełniając jednak…

Rada Funduszu a banki

Środki Funduszu pochodzą z założycielskiej wpłaty Ministerstwa Finansów i NBP oraz obowiązkowych wpłat banków. Banki i zrzeszenia regionalne banków spółdzielczych są obowiązane wpłacać na rzecz…

Formy zorganizowanych rynków hurtowych

Działalność hurtowa jest prowadzona także za pomocą takich form organizacyjnych, które ułatwiają koncentrację obrotów handlowych i ich lokalizację w jednym miejscu. Przybierają one postać…

Wykorzystanie dowcipów z brodą

Czy sam fakt, że dowcip jest na temat, wystarczająco uzasadnia jego wykorzystanie w prezentacji? I czy powiązanie anegdoty z tematem prezentacji gwarantuje sukces? A jeśli jest to dowcip z brodą i…

PRANIE PIENIĘDZY

Proceder nazywany „praniem pieniędzy”1> polega na włączaniu do legalnego obiegu pochodzącego z przestępstw pieniądza krajowego i walut zagranicznych. Pieniądze pochodzące z przestępczej…

Motywowanie kadr

Przewagę konkurencyjną banku umożliwiają w głównej mierze dobrze umotywowani pracownicy, nie zaś kapitał, technologia czy informacja. Trudniej bowiem pozyskać, ukształtować i umotywować pracowników…

Jak rozwijały się ubezpieczenia

Tytuł jego pracy brzmiał: Breslau Tables of Mortality (Wrocławskie tablice umieralności). W swoich badaniach Halley wykorzystał materiał pochodzący z opracowania pt. Refleksje o życiu i śmierci…

Regulacja franchisingu w Stanach Zjednoczonych

W krajach Unii Europejskiej oprócz Francji, która 31 grudnia 1989 roku, na prośbę Francuskiej Federacji Franchisingowej, przyjęła ustawę o ujawnieniu wszelkich informacji dotyczących sprzedawanych…