Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Jak działają banki w naszym kraju

W skład zespołu autorskiego wchodzą pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu zajmujący się od dłuższego czasu problematyką bankową. W zespole autorskim…

Wykorzystywanie określonych kanałów dystrybucji

Łatwość zastępowania jednych produktów innymi sprawia, że oferowany przez pośredników poziom usług jest często czynnikiem rozstrzygającym o ich wyborze. Jeśli uwzględnia się różne rodzaje produktów,…