Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Audyt w organizacji non profit – fundacji Nasze Miasto

Misją fundacji jest przywrócenie miastu dawnego historycznego znaczenia. Strategia działania polega na uzyskiwaniu środków na renowację miejskich zabytków od lokalnych firm, a także na prowadzeniu publicznych zbiórek podczas specjalnie organizowanych festynów, dni miasta i tym podobnych. Fundacja nie ma specjalistycznej komórki marketingu. Uzyskiwaniem środków zajmują się członkowie fundacji, a asystentka jej prezesa jest odpowiedzialna za stronę organizacyjną imprez promujących działalność Naszego Miasta.

System marketingu w fundacji stanowią odbywane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem spotkania z szefami największych firm w okolicy oraz planowane (mniej więcej raz na pól roku – wiosną i wczesną jesienią) imprezy propagujące działalność Naszego Miasta.

Najbardziej rozwiniętą marketingową funkcją działalności fundacji są działania promocyjne. Nie opracowano dotąd specyfikacji usług, nie przedstawia się też konkretnych „produktów” poszczególnym darczyńcom (sponsoring, korzyści z prezentacji marki). Cena nie odgrywa istotnej roli w działaniach fundacji będącej organizacją non profit. Słabym ogniwem jest dystrybucja – niewiele osób dociera z ofertą do fundatorów.

Fundacja przeprowadziła audyt wydajności marketingu z pomocą jednego z jej wolontariuszy, młodego absolwenta uczelni ekonomicznej. Zebrał on w różnych źródłach (Internet, wywiady z samorządowcami i inne) dane, które zestawiono w tabeli 2.7.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.