Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Analizy przeprowadzane przez przedsiębiorstwa

Część informacji dotyczących kadr w konkurencyjnych firmach zdobywa się przy okazji różnych spotkań, także towarzyskich, i w inny nieformalny sposób. W polskich firmach brak danych umożliwiających ocenę jakości potencjału społecznego zastępuje się często analizami poziomu wykształcenia, wieku i stażu pracy (wg stanów na jakiś dzień i w ujęciu dynamicznym). Z systemowego punktu widzenia takie podejście jest namiastką rzeczywiście potrzebnych informacji i wnosi bardzo niewiele.

Powiedzmy, że w tego typu „analizie” wykazano, iż udział inżynierów w firmie w łącznym zatrudnieniu wyniósł, wg stanu na dzień x, 14% i że było to więcej o 0,1% niż rok wcześniej. I co z tego wynika? Jak to ocenić? Jaki ten udział powinien być rzeczywiście i jak się powinien zmieniać? W samych zestawianiach statystycznych nie można znaleźć odpowiedzi na te i dalsze pytania. Nie mówiąc już o tym, że z podobnych zestawień nie wynika, co ci ludzie realnie robią: zajmują się rzeczywiście sztuką inżynierską czy administracją? Są kreatywni czy nie? Dysponują aktualną wiedzą czy nie? Stosują nowoczesne techniki projektowania (ze wspomaganiem komputerowym) czy nie? Pytania naturalnie można mnożyć – i na żadne z nich nie uzyskamy odpowiedzi, jeżeli ograniczymy się do tak ogólnikowych informacji statystycznych.

Pełniejsze informacje zapewniają i większy pożytek przynoszą przeglądy kadrowe, jeżeli są dobrze przygotowane koncepcyjnie, sprawnie przeprowadzone, a ich wyniki są umiejętnie i szybko przetworzone, opisane (np. w formie raportu) i wykorzystane. Nie sposób jednak opierać system zarządzania kompetencjami w firmie tylko, czy głównie, na danych z przeglądów kadrowych. Przeglądów nie można robić tak często, jak wymagałby tego system zarządzania kompetencjami. Są one czasochłonne i kosztowne, zanadto absorbują czas kierownikom wszystkich szczebli, wprowadzają ogólne zamieszanie i niepokój ludzi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.